Teknisk analys något längre horisont än vanligt av OMXS30

OMXS30 1125,91 +0,70%

Det är bra att då och då titta på en mer långsiktig karta än de jag dagligen presenterar. Tidshorisonten på denna analys är alltså på några månaders upp till något eller några års sikt.

Teknisk analys OMXS30: OMXS30 befinner sig på lång sikt i en symmetrisk triangel där bottnarna från 1993, 2002 och oktober 2008 som bildar den nedre stödlinjen i denna triangel. På ovansidan är det topparna från år 2000, 2007 och januari 2011 (vad vi vet i dagsläget) som skapar en fallande motståndslinje.

Som de flesta känner till bör man följa trenden och agera i riktning med den längre trenden när man letar efter utbrott. En längre trend har alltså större betydelse än en kortare.

OMX-indexet befinner sig i ett intressant läge där vi fick en topp vid 1183 i mitten av januari och den toppen har än så länge stått pall. På nedsidan har indexet vid två tillfällen de senaste tre månaderna testat stödnivån kring 1048-1045.

Om vi placerar en priskanal i diagrammet där det övre bandet visar den högsta nivån för de senaste sex månaderna och det nedre bandet visar den lägsta nivån för motsvarande tid, kan vi se att så fort det bildats en lägre sexmånadershögsta (när det övre bandet skapat en lägre topp under de senaste 15 åren har det inneburit att en nedtrend bildats). Skulle det visa sig att 1174-nivån tas ut är signalen falsk, men om sexmånaderslägstanivån som det nedre bandet visar punkteras och vi får en ny lägsta bekräftar det en långsiktig nedgångsfas.

Ni som följer mina analyser vet att jag alltid håller ett vakande öga på volatilitetsindexet VIX som visar den implicita volatiliteten för aktioptioner på S&P 500. I Hitta Kursvinnare från Aktiespararna kommer det de närmaste dagarna en indikator som kallas för WVIX. Den är skapad av Larry Williams och den liknar i sin rörelse Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX), skalan är dock en annan. Fördelen med WVIX är att den kan användas på alla index och även på aktier.

Indikatorn ska tolkas genom att titta efter låga och höga nivåer. Låg volatilitet tyder ofta på att marknaden har toppat, medan hög volatilitet tyder på att marknaden kan ha bottnat.

Om vi studerar WVIX när nivån är under 10 och kombinerar det med priskanalen kan vi se att ett värde under 10 och en lägre sexmånadershögsta har varit inledningen på en fallande långsiktig trend. Inte en enda felsignal, vilket naturligtvis inte hindrar att den nya lägre sexmånadershögsta som vi nu ser kan vara just – falsk.

Hur vet vi då om vi skall navigera för en fortsatt upp- eller nedgång?

Ingen vet vilket håll indexet kommer att ta sig, men genom att kombinera priskanalen och WVIX med en medianlinje (mitt emellan högsta- och lägstalinjen) får vi en bra ledstång.

1. Faller indexet ner och punkterar medianlinjen (kring 1105) med en månadsstängning som är lägre är förutsättningarna större för en fortsatt nedgång.

2. Om indexet istället forsätter upp förbi kanaltaket som just nu befinner sig kring 1175 är förutsättningarna större för att i första hand nivån kring 1320 eller i andra hand 1550 skall utmanas.

Vilket blir det då? Jag vet inte och ingen annan heller. Efter de senaste dagarnas uppgång är det lätt att ryckas med i euforin som uppgången lätt skapas, men samtidigt skall vi vara medvetna om att alla världens index har varit ordentligt översålda och vände upp i samband med den positiva månadseffekten, som lägligt (på dagen faktiskt) sammanföll med uppgörelsen i det grekiska parlamentet. Imorgon onsdag är den positiva månadseffekten över, då får vi se hur ”börsen klarar sig på egen hand”.

Från ett fantastiskt soligt Åhus önskar jag alla läsare en fortsatt skön semester. Jag återkommer sporadiskt med fler inlägg (innan resten av familjen vaknar och påminner mig om att det faktiskt är semester).

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar