Börsveckan som gick (V38) och kommande vecka

Stockholmsbörsen avslutade precis som övriga börser världen veckan starkt. Inköpschefsindex från Tyskland och bra statistik över orderingången i USA gav köparna ett ordentligt självförtroende.

Den gångna veckan har varit betydligt mer volatil än föregeånde vecka. Den senaste veckan har OMXS30 rört sig 3,1 procent att jämföras med endast 1,7 procent föregående vecka. Sedan uppgången efter ”fat finger thursday” har OMXS30 avancerat 19,1 procent.

Efterdyningarna efter det svenska valet har lämnat en besk eftersmak där endast några tusen röster skiljde alliansen mot de rödgröna+SD. Nu dyker det upp allt fler uppgifter om valsedlar som varit giltiga som lämnats in löst i kuvert, utlandröster som hittats i soptunnor och en hel oegentligheter. I utländska tidningar har Sverige jämförts med bananrepubliker och det känns inte helt ok. Trots detta har den svenska kronan stått pall och OMX fortsätter att imponera.

Oron börjar på nytt blossa upp över situationen i PIIGSS-länderna. Även om både Spanien och Grekland lyckats med sina emissioner kommer räntenivåerna de får betala att skapa ärr i de redan sargade ”ekonomierna”.

Tidigare i veckan meddelade FED att man är beredd att ta till extraordinära åtgärder för att undanröja risken för deflation. Den amerikanska centralbanken beslöt att behålla den låga ränta för ”en utdragen tid framöver”.

Barack Obama träffade ledande politiker i Kina för diskutera hur världens ledande ekonomier skall förhålla sig till varandra. På den politiska fronten presenterade Republikanerna ett alternativ till Demokraternas sönderfallspolitik.

Råvarupriserna har bortsett från vete, naturgas och nickel stigit i veckan. Säsongsbetonade aluminium har stigit 6,1 procent i veckan och zink 3,8 procent. Både Brent och WTI oljan har stigit med 1,2 respektive 2,4 procent den gångna veckan och priserna avslutade veckan med stigande priser i takt med att dollarn föll och riskaptiten ökade under fredagen. Lundin Petroleum har gått bäst bland oljebolagen under veckan efter en stark avslutning. Aktien steg 3,3 procent i fredags och 0,5 procent under veckan. Sämst gick EnQuest som backade motsvarande 5,7 procent under veckan som gick.

Guldet bröt i fredags upp över 1300 dollar per troy ounce men det kan vara värt att notera att dollarn fallit betydligt mer än guldet stigit. Silver följer efter och ser mycket intressant ut framöver, förmodligen med betydligt större potential än guld.

Det har varit turbulent på valutamarknaden och inte har det blivit stabilare efter den japanska valutainterventionen, som den japanska riksbanken inte helt och hållet bekräftar. Kronan har stått stark trots osäkerheterna och efterdyningarna i samband med valet. Kronan har stärkts mot både euron (+0,79%) och dollarn (+4,12%) den gångna veckan. En euro är nu nere på 9,17 kronor vilket vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2007 för att hitta en lika låg nivå. En dollar kostar nu 6,80 kronor och det är samma nivå som vid vändningen upp efter trippelbotten september-december 2009, innan dollarn vände upp.

Bästa branscher under den gångna veckan har verkstad (+2,5%), detaljhandel (+2,1%), sällanköpsvaror (+2,0%) och finans (+1,6%) varit.

Sandvik och Volvo har agerat draglok i verkstadssektorn under veckan med uppgångar på 3,0 respektive 3,9 procent.

Bland sällanköpsvaror har Electrolux (+3,6%), MTG (+2,6%) och HM (+1,9%) utmärkt sig.

Bland bankerna är det Swedbank som utmärkt sig med en uppgång på 3,0 procent.

Det fortstätter att storma kring HQ Bank och det står helt klart att banken inte fullföljt sina skyldigheter och att tradingavdelningen inte haft koll på enkla men grundläggande kunskaper. Styrelsen för HQ Bank frias från ansvar vilket låter märkligt. Nu spekuleras det i om banken skall lyckas stämma KPMG men få tror väl att det lyckas. Det vore dock spännande att se vilka krav man kan ställa på sin revisor, det kanske inte längre räcker med att köra ut färdiga friskrivningar år för år utan att faktiskt förstå de verksamheter man reviderar. Allt fler spekulerar i att HQ kommer att lyckas klämma åt de som HQ Bank anser vara skyldiga till miljardförlusterna i bolaget. Aktien fortsatte uppåt i fredags och rusade 40,7 procent till 12,10 kronor.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och OMXS30 fortsätter innanför den stigande kanalen upp mot målkursen vid 1200. I månadsdiagrammet noterar jag att histogrammet i MACD är avtagande och indikerar att uppgången är på väg mot sitt slut. Det är nu 9 procent kvar upp till målkursen och frågan är nu om vi kommer att få se en topp vid denna nivå eller ej. Jag navigerar för en vändning, men skulle det visa sig att kursen fortsätter är det bara att rita om kartan men det lär jag få anledning att återkomma till.

S&P 500 noteras i en stigande långsiktig trend, som förvisso är på väg att vrida av nedåt. Den senaste månadens uppgång har fått MA-50 (dag) att närma sig MA-200 (dag). Det var många faktorer som såg skakiga ut inför fredagen, men som sedan kom på skam. Kursen vände upp och skapade en Reverse and Go-formation för fortsatt uppgång, vilket kan bekräftas imorgon i månadsdiagrammet i form av att den röda fallande motståndslinjen bryts och nästa motstånd återfinns vid 1220. Minnet är kort hos placerarkollektivet och det är inte många som längre pratar om en dubbeldip… 

Nu återstår att se om fredagen var startskottet på nästa uppgångsfas eller om index åter skall falla ner mot 1000-nivån. I min bok är det mer som tyder på en fortsatt uppgång men vi vet hur snabbt det kan svänga vid denna typ av konsoliderande marknader. Ju mer positiva placerarkollektivet blir, desto mer sänks garden och då blir det enligt mitt sätt att se det betydande risk för ett tvärt kast åt andra hållet.

För den som är intresserad kommer jag under helgen att lägga in månadsdiagram på ett antal börser och intressanta index. Kom gärna tillbaks till bloggen under morgondagen för mer analyser.

Nasdaq Composite har precis som övriga börser befunnit sig i en konsolidering de senaste fem månaderna. Skillnaden är att Nasdaq inte brutit upp över taket i konsolideringen (2535). På vägen upp skall först den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från oktober 2007 och april 2010 brytas vilket kan ställa till problem. Fortsätter uppgången kommer ett allt starkare momentum att ge bränsle som med all säkerhet räcker för att ta sig förbi de motstånd som möter upp. Självklart kan jag inte påstå att indexet skall fortsätta upp, men så länge 200-dagars medelvärde indikerar att trenden är uppåt navigerar jag för en målkurs vid 2535-2550.

Om det istället visar sig att den fallande motståndslinjen håller kan det få de utvilade säljarna att slå tillbaks med stor kraft, det har vi sett tidigare när avståndet mellan kursstaplarna och 50-dagars medelvärde ökat för mycket på för kort tid. På nedsidan möter närmast 2310 och därefter 2100 upp som stöd.

Japanska Nikkei noteras i en långsiktigt fallande trend där 200-dagars medelvärde är riktat nedåt och MA-50 tidigare år bröt under MA-200 och skapade ett dödskors. På medellång sikt har Nikkei skapat en fallande kil som i den uppåtgående, medellånga trenden indikerat ett utbrott uppåt, som effektuerades för två veckor sedan. Nikkei svarade fint på denna köpsignal under föregående vecka, men den senaste veckan har en Bearish Dark Cloud bildats innebär det att den förra veckans kraftfulla uppgång fortsatte locka till sig köpare i början av veckan men en del av köparna har redan börja ta hem vinsten och alltfler oroar sig för att en ny topp håller på att bildas.

En så pass kraftfull öppning som vi fick se i veckan men där kursstapeln stänger långt ner på föregående veckas stapel bör skaka om köparna, men det som är positivt är att 50%-nivån stod pall. Om den kommande veckan inleds med fallande kurser och stängningar under 9300 bekräftas åter säljsignalen.

Analyser gjorda i veckan:
Företag      Rekommendation
Assa Abloy > Avvakta
Ericsson   > Avvakta
Kinnevik   > Köp
Nordea     > Köp (över 70 kr)
Sandvik    > Köp
Securitas  > Sälj
SKF        > Köp
Volvo      > Köp

Förra veckans veckorapport hittar du här (V37).

Vi hörs på måndag morgon med nya analyser och en ny spännande börsvecka!

För att avsluta med ett citat från den nya filmen om Wall Street: ”Om du slutar ljuga om mig, lovar jag att inte säga sanningen om dig”. Ni är välkomna med fler trevliga citat!

Etiketter: börsveckan som gick, daytrading, day trading, daytrading tips, teknisk analys omxs30, teknisk analys, winning trading, winningtrading, börsen idag, aktier, index, terminer, bästa börsmånaden, börskalender, Wall Street, Gordon Gekko, banker, euro, dollar, krona, guld, troy ounce, USA, pension, PIIGS, Grekland, Italien, Spanien, Portugal, Storbritannien, Irland, Eniro krisar

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar