News Ticker

Lundin Mining – het inför rapport

Lundin Mining kommer med rapport i eftermiddag och fokus ligger bland annat på hur situationen ser ut i Tenkegruvan. Kursen påverkas förutom resultatet och framtidsutsikterna naturligtvis i betydande grad av metallprisernas utveckling, som i sin tur styrs av världsekonomins förväntingar och då i synnerhet hur mycket vi kan lita på de kinesiska prognoserna.

Om det aviseras ytterligare förseningar vid Tenkegruvan och kopparpriset pressas kan det var negativt. Det troligaste scenariot framöver är ju trots allt att metallpriserna stiger, vilket skulle påverka den negativa vinstutvecklingen positivt.

För det andra kvartalet väntas ett resultat på 28,8 miljoner dollar, som kan jämföras med samma period förra året då resultatet blev 71,4 miljoner dollar.

Tekniskt: Sedan mars månad befinner sig aktien i en stigande trendkanal och har avancerat kraftigt sedan motståndet vid 10 kronor forcerades. En kritisk nivå runt 22 kronor har hittills hållt tillbaks vidare uppgång, men detta mostånd är nu brutet, vilket signalerar fortsatta uppgångar. Volymökningen i samband med uppgången ser jag som en positiv indikator för vidare uppgångar. Även om jag inte vill ha förutfattade meningar är det viktigt att även i den bästa av världar måste man hämta andan och med tanke på att Lumi avancerat 340 procent de senaste sex månaderna och 13 procent den senaste veckan kan det vara läge för en viss återhämtning. Snöret (sök på vattenskidåkare här på bloggen för att veta hur jag tänker) är väldigt spänt och har inte varit så spänt sedan den 12:e juni, då aktien hämtade andan i några veckor innan den orkade lufsa på igen. Helt klart finns det risk för att aktien åter hämtar andan och söker sig in bakom balansen bakom båten för att samla ny kraft för nya uppgångsförsök. Men uppgången ser stabil ut och jag tror den fortsätter.

Motstånd: 24 / 31
Stöd: 22 / 19

lumi-sdb

Rekommendation: Behåll. Köp om aktien etablerar sig ovanför 24 kronor med ökande volym men sälj om aktien bryter under 19 kronor.

Lämna en kommentar