Veckans makro (från Nyhetsbyrån Direkt)

STOCKHOLM (Direkt) Veckans i särklass mest intressanta makrohändelse blir ECB:s räntebesked på torsdag, där marknaden är inställd på att det kommer att annonseras kvantitativa lättnader i form av köp av statsobligationer. I övrigt bjuds också på kinesisk BNP, preliminära inköpschefsindex och svensk arbetslöshet.

TISDAG DEN 20 JANUARI
=====================

kl 3.00: Kina: BNP 4 kv
Tillväxten väntas ha växlat ned ytterligare till 7,2% y/y från 7,3% 3 kv.

kl 3.00: Kina: detaljhandel, fasta investeringar, industriproduktion december
Detaljhandeln väntas ha ökat med 11,7% y/y, samma som i november, medan industriproduktionen antas ha ökat med 7,4% procent, mer än 7,2% i november.

kl 4.00: IMF: World economic outlook – Update
I höstprognosen spådde IMF en global BNP-tillväxt på 3,8% i år. Sedan dess har oljepriset gått ned, USA gått relativt starkt medan euroområdet gått trögt och Kina bromsat in.

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index januari
Investernas förväntningar har stigit de senaste två månaderna och index antas nu ta ytterligare litet kliv uppåt. Även nuläget väntas ha stärkts.

ONSDAG DEN 21 JANUARI
=====================

kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet (ILO) november
Arbetslöshetsnivån väntas ha sjunkit till 5,9% från 6,0%. Stigande löner i fokus för BOE.

kl 10.30: BOE: protkoll från policymötet 8/1
Lämnade styrräntan oförändrad vid mötet. Tidigare har två ledamöter reserverat sig och velat höja, Credit Suisse: ”I tidigare protokoll har direktionen sett nedgången i oljepriset som stimulerande. Men majoriteten vägde detta mot att inflationen väntas ligga under målet under en utdraget lång period. Inom majoriteten förefaller det att finnas en del som är fortsatt oroliga för en överraskning på uppsidan för tillväxten, men vi behöver se det förverkligas innan det verkligen sker en förändring i röstningsmönstret i kommittén.”

BOJ: policymöte
Inga policyförändringar vänta vid deta möte, där BOJ kommer med uppdaterade prognoser.
Credit Suisse: ”Vi förväntar oss inga ändringar i policyhållningen men direktionen kommer troligen att revidera ned sin inflationsprognos in på 2016. Medianprognosen för KPI-inflationen under budgetåret 2015 väntas dras ned till 1,3-1,4% från 1,7%. Banken kommer troligen att hänföra nedrevideringen till den senaste tidens fall i råvarupriserna och argumentera för att inta en hållning av ’vänta och se’ för närvarande.”

TORSDAG DEN 22 JANUARI
======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet december
Den säsongsjusterade arbetslöshetsnivån väntas ha legat kvar på 7,8%, samma som i november. Spotinflationen mer i fokus för Riksbanken för närvarande.

kl 13.45: ECB: räntebesked
Styrräntan väntas ligga kvar på 0,05% enligt en enig analytikerkår. Fokus ligger på presskonferensen och eventuellt QE-besked.

kl 14.30: ECB: presskonferens med Mario Draghi
Marknaden väntar sig att ECB nu sjösätter ett QE-program, med i första hand köp av statsobligationer.

HSBC konstaterar att förväntningarna är höga inför ECB-mötet. Nedgången i oljepriset och den låga inflationen i december har adderat en känsla av brådska för att förhindra att inflationsförväntningarna släpper. Det innebär att ECB behöver slå in på ett större och mer omfångsrikt QE-program så snart som möjligt, ett som inkluderar såväl stats- som företagsobligationer.

En rad uttalanden från ECB-ledamöter har inte dämpat förväntningarna om en annonsering den 22 januari, men den kraftiga försvagningen i euron och nedgången i perifera räntor kan indikera alltför stora förväntningar.

Det är viktigt att ECB inte sätter ett tak för köpen och att kommunikationen är tydlig med att ECB i slutändan är redo att göra mycket mer än att expandera balansräkningen till 3.000 miljarder euro (nivån i början av 2012).

”Detta skulle vara en bra dag för Mario Draghi att upprepa sitt ’vad som krävs’-mantra (för att rädda euron)”, skriver HSBC.

Det är också viktigt att köpen görs enligt kapitalandelarna och tillgångarna ligger på ECB:s balansräkning, så att eventuella förluster delas mellan medlemsstaterna, skriver HSBC.

Unicredit konstaterar också att oljepriset har gett nedåttryck på inflationen och inflationsförväntningarna, som nu ligger under målet på sikt. Bara utifrån ett trovärdighetsskäl så förefaller QE oundvikligt. ECB väntas lansera ett paket med köp av statsobligationer för 500 miljarder euro och 250 miljarder euro i företagsobligationer.

Utvärderingen i effektiviteten i QE kommer främst att bero på inverkan på inflationsförväntningarna och euron (ju billigare desto bättre). Att bedöma inflationsförväntningarna efter breakeveninflationen i terminsräntorna (5y5y) kan dock bli svårt då dessa för närvarande har en nära korrelation med oljepriserna. Detta är också ett globalt fenomen i de utvecklade ekonomierna.

”Så länge som oljepriset fortsätter ned, eller åtminstone inte stabiliseras, så är det svårt att se 5y5y gå norrut som ett resultat av ECB-agerandet”, skriver Unicredit.

FREDAG DEN 23 JANUARI
=====================

kl 2.45: Kina: HSBC inköpschefsindex industrin (prel) januari
Väntas ha sjunkit marginellt till 49,5 från 49,6, vilket skulle vara tredje månaden i rad.

kl 10.00: EMU: inköpschefsindex (prel) januari
Såväl industrin som tjänstesektorn väntas ha förbättrats, men indikerar fortsatt svag tillväxt.
kl 15.45: USA: Markit inköpschefsindex industrin (prel) januari
Antas ha stigit något till 54,0 från 53,9.Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar