Teknisk analys: Glidande medelvärden

Glidande medelvärde är en teknisk indikator för att identifiera trenden, generera köp- och säljsignaler och identifiera stöd- och motstånd.  Fördelen med glidande medelvärden är att de filtrerar bort en del brus och felsignaler, nackdelen är att det glidande medelvärden är eftersläpande och vid konsoliderande perioder ges en hel del felsignaler.

En trend kan vara positiv i ett marknadsklimat men negativ i ett annat. När ett medelvärde lutar uppåt är trenden positiv och när kursstaplarna befinner sig ovanför är det positiva sentimentet starkt.

Det finns ett antal olika beräkningsmetoder för glidande medelvärden där beräkningen skiljer en del, alla är dock eftersläpande och trendföljande. I denna artikel går jag inte igenom hur de matematiska formlerna ser ut för de olika varianterna, men generellt är det det prisnoteringarna som ingår i medelvärdet delat med antal dagar som utgör grunden i beräkningen. De jag själv använder och skriver om här på bloggen, i mina nyhetsbrev och i mina böcker (en ny släpps i maj), är dels raka, enkla glidande medelvärden som förkortas MA från engelskans Moving Average. Hos ett enkelt glidane medelvärde ges varje stängningskurs lika stor vikt i den matematiska formeln. När man analyserar trender och gör dagsanalyser fungerar dessa bäst och är vedertaget hos de flesta tekniska analytiker. De vanligaste är MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200 (siffran anger hur många dagar medelvärdet representerar i ett dagsdiagram).

Ju fler perioder som inkluderas i medelvärdet, desto längre tid tar det för medelvärdet att ändra riktning, det blir alltså långsammare.

MA-200 och MA-100 representerar den långa trenden (månader till år).
MA-50 speglar den medellånga trenden (veckor till månader)
MA-20 visar den korta trenden, tertiärtrenden som är bra som sentimentindikator vid swingtrading.

En annan variant för att medelvärdet skall reagera snabbare på en kursförändring är det exponentiella medelvärdet (EMA) där stängningskurserna får alltmer tilltagande vikt i den matematiska formeln. Generellt fungerar enkla glidande medelvärden bättre vid långsiktiga analyser och exponentiella som köp- och säljsignaler i tradingmodeller. 

I bilden nedan ser du de fyra medelvärden jag normalt använder vid mina dagliga analyser. När alla medelvärden pekar upp och är sorterade med MA-200 längst ner och MA-20 överst är den positiva trenden som starkast. På motsvarande sätt är trenden som mest negativ när MA-200 är överst och MA-20 nederst och övriga medelvärden sorterade i rätt ordning.

Ett vanligt sätt att definera omslag i den långa trenden är att identifiera Golden Cross då MA-50 skär MA-200 underifrån och bekräftar en stark upptrend. På motsvarande sätt är trenden bekräftad som kraftigt nedåt när MA-50 skär MA-200 uppifrån i det som benämns Death Cross.

För att filtrera bort en del felsignaler används ofta metoden att kombinera flera medelvärden som korsar varandra för att ge köp- och säljsignaler. Metoden fungerar bara vid trendande marknadssentiment och därför måste dessa kombineras med någon momentumindikator som mäter trendstyrka, ex.vis ADX. Köp- och blankningssignaler är bara giltiga om ADX är stigande. För att öka tillförlitligheten kan man ange ett värde som ADX skall överstiga exempelvis 20 eller 30. Ju högre värde på ADX, desto starkare styrka i trenden.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar