News Ticker

Strängare regler för blankning?

Den amerikanska finansinspektionen, SEC, avser att inom kort diskutera eventuella restriktioner för blankningar. Det diskuteras att återinföra den så kallade ”uptick”-regeln som innebär en aktie inte får blankas om den föregående affären i aktien skedde till ett lägre pris, än det som blankningen kommer att ske på. Regeln infördes 1929 för att dämpa nedgången i aktier som faller brant, 2007 togs regeln bort.

Kan det vara så att förväntningarna på kommande rapporter är så lågt ställda att Obama-administrationen befarar fritt fall, eller?

Lämna en kommentar