Strängare regler för blankning?

Den amerikanska finansinspektionen, SEC, avser att inom kort diskutera eventuella restriktioner för blankningar. Det diskuteras att återinföra den så kallade ”uptick”-regeln som innebär en aktie inte får blankas om den föregående affären i aktien skedde till ett lägre pris, än det som blankningen kommer att ske på. Regeln infördes 1929 för att dämpa nedgången i aktier som faller brant, 2007 togs regeln bort.

Kan det vara så att förväntningarna på kommande rapporter är så lågt ställda att Obama-administrationen befarar fritt fall, eller?

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar