Statistik, nyheter, rykten, Gud Fader Fed och förbannad lögn

Nyhets-, ryktes- och förhoppningsflödet idag:
– Italien sänkt kreditbetyg.
– Turkiet får höjt kreditbetyg av S&P.
– Kinesisk storbank stoppar valutahandel på grund av risken för tilltagande oroligheter i Europa.
– Danmarks framtidsutsikter ser allt mörkare ut.
– Tillväxten mattas av och BNP-målet skruvas ner.
– Ena timmen ryktas om folkomröstning i Grekland om ett eventuellt utträde ur EU. Nästa sekund tillbakavisar den grekiska regeringen ryktet.
– Spanien säljer växlar för 4,46 MDR euro.
– ZEW-indexet (humöret hos Tyska investerare) sjönk till -43,3 i september i Tyskland.
– Detaljhandelsförsäljningen i USA tappar fart men stiger mot föregående år.
– Bostadsbyggandet i USA faller.
– Timothy Geithner tycker att Europa skall lära av USA hur finanskriser skall hanteras. Jodåsåatt…
– Fed håller räntemöte i två dagar…

Vad kan man utläsa av ovan? Börserna stiger på bred front i Europa. Marknaden är nära nog ”säkra” på att Fed kommer med nya lättnader under tvådagarsmötet. Placerarkollektivet är inte sena att kliva på tåget för att inte missa avgången.

Jag anser att man skall ta det väldigt försiktigt så länge OMXS30 noteras mellan 970-850. Ju längre denna konsolidering råder, desto kraftigare utbrott. Uppåt eller nedåt? Det är omöjligt att säga, men en viss övervikt åt fortsatta nedgångar när primärtrenden pekar nedåt. Den som varit med förr väntar och ser åt vilket håll det sker. Dagliga reaktioner åt ena eller andra hållet blir allt svårare att förutspå.

De amerikanska terminerna pekar på en marginell uppgång men det är minst sagt skakigt.

Ibland är jag lite besk mot gammelmedia men jag måste berömma DI:s Viktor Munkhammar, han skriver riktigt bra artiklar och analyser med intressanta ”knorrar”. Läs dem! (bilden nedan är klickbar).

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar