Skakig väntan på Ben Bernankes tal kl 16.00

Stockholmsbörsen: Helikopterben har ett svårt val. Varva upp sedelpressarna igen vilket kan skapa inflationsbubblor som vi inte sett maken till. Alternativet att spara sig ur krisen innebär att arbetslösheten stiger och ingen amerikansk president har blivit omvald när antalet arbetslösa är uppe på nuvarande nivå. Även om Stockholmsbörsen visat vägen och än så länge inte fått med sig så många ”kollegor” är det mycket som talar för att vi sett en mycket viktigt teknisk topp bildas. Ser vi fler europeiska börser följa efter kommer vi snart att se krav på blankningsförbud och nya stödpaket. Inom euroområdet kommer nu tecken på att den samlade konjunkturen faller mer än väntat. USA-börserna präglades också av den svaga statistik som presenterats under dagen vilket spädde på den initiala nedgången i Stockholm under eftermiddagen. I bakgrunden finns dessutom en avvaktan inför Ben Bernankes tal i Jackson Hole på fredagen. Nya lättnader eller inte? Risken är överhängande att för små löften om lättnader kommer att tas med besvikelse, minskad riskaptit och fallande börskurser. Nedgången på Stockholmsbörsen under torsdagen var bred där de största sänkena hittades bland råvarubolagen. Vi har väntat på att fler börser ska följa med Stockholmsbörsen ner och igår sjönk Tyska DAX 1,5 procent medan Paris nedgång låg i samma härad som i Stockholm. London backade 0,3 procent.

Teknisk analys OMXS30: Efter en initial nedgång och en skvalpig dag kring de viktiga medelvärdena föll OMXS30 för att stänga på 1038,5 bilket motsvarade en nedgång med 0,7 procent. Torsdagens lägsta 1033 noterades en halvtimme innan stängning och dagshögsta 1044,3 noterades strax innan USA-börsen öppnade.

Inför torsdagen hittar vi MA-200 i 60-min diagrammet kring 1068 och medelvärdet har börjat vinkla av nedåt. I intradagsupplösningen börjar det uppstå positiva divergenser och indikationer på en kortare uppstuds.

Förra veckan backade OMXS30-indexet med 3,0 procent och hittills i år har nu uppgången för storbolagsindexet reducerats till 5,1 procent.

Omsättningen igår var visserligen något högre än i onsdags med hela 18 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det är intressant att notera hur den genomsnittliga omsättningen statigt sjunker. För bara några månader sedan låg snittet på över 13 miljarder per dag och nu är det nere på 10,0 miljarder kronor per dag vilket innebär att en tredjedel av handeln har försvunnit på bara några månader…

De enda sektorer som stängde på plus igår var kontradefensiva hälsovård och livsmedelsbranschen.

Högst omsatta aktier under torsdagen blev Volvo B (-1,8%), HM B (-0,8%) följt av Eric B (-2,4%).

S&P 500: Än så länge har vi egentligen bara fått varningssignaler på de amerikanska börsindexen men igår fick vi den första bekräftelsen på att sentimentet är på väg att försvagas. 20-dagars medelvärde punkterades igår men stöden strax under 1400 står än så länge pall. Vi kan förvänta oss små rörelser fram till dess att Ben Bernanke talat i eftermiddag.

OMXS30: Än så länge har Stockholmsbörsen gått före med flaggan och har inte riktigt fått med sig sina europeiska kollegor. OMXS30 har på bara några dagar gått från styrka till att åter tagit sig ner kring 200-dagars medelvärde. MACD är nu på väg att punktera nollan men en positiv omslagsformation kring 200-dagars medelvärde med efterföljande stigande volym kan definitivt locka tillbaks köparna men då krävs att åtminstone 1050-nivån tas ut.

Svenska rapporter idag:
– Alpcot Agro (på förmiddagen), Rusforest (ändrat fr 23/8, före börsöppningen), Trigon Agri (kl 8.00)

Tider som är intressanta idag:
– Japan: inköpschefsindex augusti kl 1.15
– Japan: hushållens konsumtion juli kl 1.30
– Japan: arbetslöshet juli kl 1.30
– Japan: KPI juli kl 1.30
– Japan: industriproduktion (prel) juli kl 1.50
– Tyskland: detaljhandel juli kl 8.00
– Swedbank: boindex 2 kv kl 9.00
– SCB: tjänstepriser 2 kv kl 9.30
– SCB: varuexport och varuimport 2 kv kl 9.30
– ECB: KPI (snabbestimat) augusti kl 11.00
– EMU: arbetslöshet juli kl 11.00
– Italien: KPI (prel) augusti kl 11.00
– USA: Chicago inköpschefsindex augusti kl 15.45
– USA: Michigan-index (def) augusti kl 15.55
– USA: industriorder juli kl 16.00
* Fed: Ben Bernanke talar i Jackson Hole kl 16.00

USA: Den samlade konfidensindikatorn ESI för EU sjönk mer än väntat i juli. Den japanska detaljhandeln tappar mer än väntat och i Sydkorea har konfidensfaktorn fallit till den lägsta nivån sedan 2009. För första gången sedan början av augusti var Dow Jones-indexet under 13.000 på torsdagen, men slutnoteringen blev något bättre. Bäst gick kontradefensiva läkemedelsbolag medan industri- och teknologiföretag utvecklades sämst.

Teknisk analys S&P 500: Efter en initial nedgång till 1397 var det små rörelser resten av dagen. Slutnoteringen blev 1400 vilket motsvarade en nedgång med 0,8 procent. 

Förra veckans marginella nedgång med 0,5 procent innebär att uppgångssviten med sex veckors oavbruten uppgång bröts, dock marginellt. Om kursen håller sig ovanför 1379,3 veckan ut innebär det att de senaste tre senaste månaderna stängt på plus. Uppgången hittills i år uppgår nu till 11,3 procent vilket kan jämföras med 17,0 procent hos Nasdaq.

Både de långa-, medellånga- och korta trenderna pekar uppåt men för första gången sedan den 25 juli innebar gårdagens stängning att 20-dagars medelvärde punkterades. Igår testades stödnivån kring 1397 av och nu blir det spännande att se om även 1396-nivån kommer att tas ut vilket innebär att vi får en signal om nedgång till i första hand 1375 som skulle innebära att det blir den första månaden sedan maj som stänger nedåt.

Jag skrev igår: ”Får vi däremot en dagsstäning som blir lägre än 1398 innebär det för första gången sedan början på juni kommer få en ny lägre botten, samtidigt kommer naturligtvis 20-dagars medelvärde att ha punkterats. Det kommer i så fall att vara en första varningssignal för att det positiva sentimentet kan vara på väg att avta”.

Asien: Det är mestadels små nedgångar på de asiatiska börserna nu på morgonen. Taiwan går emot strömmen med en uppgång på 0,5 procent.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar