OMXS30 testar motståndet 654

Kl. 12.28 OMXS30 testar nu motståndet vid 654 och troligen återtas nedgången. Passeras 655 och volymen tilltar ändrar jag ståndpunkt och riggar för uppgång. Vi har ett stöd runt 650 och det kan mycket väl bli konsoliderande i denna kanal. Ett brott nedåt skall under 650 med ökad volym i annat fall tycker jag man skall avvakta.

090401_2_omxs30real

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar