Next Day Forecast nere på 29%

 

Next Day Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Analysmetoden studerar dagsstapelformationer, det vill säga hur många dagar i rad en aktie stigit i kombination med hur många dagar i rad en aktie stängt i de nedre eller övre 50% av dagens candlestick.

Kombinationen av dessa två parametrar testas därefter på historisk data för det aktuella instrumentet och indikatorn visar  statistik för det historiska utfallet. Next Day Forecast visar följande statistik:

  • Hitratio – Antal procent då aktien stått högre en dag efter signalen
  • Edge – Snittavkastningen på en dags sikt
  • Total return – Sammanlagd avkastning för alla affärer
  • Number trades – Antal affärer som konstaterats

De gånger Next Day Forecast visar en hitratio på över 60 och vi har över 30 historiska affärer har vi en god chans för en positiv utveckling dagen efter. Hitratio värden på under 40 leder ofta till en negativ utveckling dagen efter.

Next Day Forecast är väldigt intressant då den studerar prisutveckling i sin grund i kombination med vem det är som dominerar i varje stapel.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar