News Ticker

Inside day

Kl. 12:30 Öppningen blev som väntat uppåt men sedan var det inte många som tordes hänga kvar, bättre att vänta på ”USA”. En ganska tydligt inside day idag.

omxs30real-inside-day1

Kl.13:10 Vi ser nu att det kan bli ett utbrott nedåt när nivån 664 bryts.

omxs30real-inside-day-utbrott

Lämna en kommentar