News Ticker

Inflationshotet

I USA ser man tydligt att deflationsrisken inte längre är något hot, inte konstigt med alla pengar som USA trycker upp i en allt hastigare takt. Även om alla nya dollar som trycks upp inte skapar en nedtryckt dollarkurs precis idag kommer det att skapa en bubbla som kan bli svårare att hantera än alla tidigare bubblor.

Som Cornucopia? skriver har vi inte riktigt kommit till vändpunkten i Sverige, där riktningen fortfarande är nedåtriktad.

Lämna en kommentar