Indexterminer

 

Bindande avtal att handla med terminer
En termin är ett bindande avtal mellan två parter. Köper man en indextermin påtar man sig skyldigheten att köpa det underliggande värdepappret, ex.vis en aktie eller ett OMX-kontrakt (om man inte sålt terminen innan förfallodagen).

Indexterminer är inte några egentliga tillgångsslag i sig själva utan finansiella instrument (derivat) som gör det möjligt för investerare att placera för både upp- eller nedgångar, på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaderna.

Det som skiljer terminer från optioner är att terminer är bindande (vilket det även är att sälja en köpoption), att däremot köpa en köpoptioner är enbart en möjlighet att köpa de underliggande instrumenten. I denna video uppehåller jag mig bara vid indexterminer på OMXS30.

Eftersom bägge parter vet att affären som terminen omfattar kommer att genomföras finns det ingen tidsfaktor när man handlar med terminer.

Följer OMXS30 men noteras inte nödvändigtvis till samma kurs
OMXS30-terminen följer utvecklingen för indexet OMXS30. Varje indextermin har ett underliggande kronvärde på 100 multiplicerat med terminspriset. Eftersom indexterminen saknar en fysiskt underliggande vara tillämpas kontantavräkning. Varje dag beräknas förändringen på terminen och vinsten eller förlusten belastar depån nästföljande handelsdag.

En indextermin följer, men behöver kommer inte vid varje tidpunkt att noteras till samma pris som OMXS30. Beräkningen på terminen beräknas som nivån på OMXS30 minus ränta och utdelning. På våren i samband med utdelningar innebär det att avvikelsen är större än normalt mellan OMXS30 och terminspriset.

Du kan spekulera i både upp- och nedgång
Om du köper 10 OMXS30 terminskontrakt (vi bortser nu från ränta och utdelning) när OMXS30 står i 1 030 så motsvarar det ett underliggande värde på 10 x 1 030 x 100 = 1 030 0000 kronor (1 030 är det underliggande indexet (eller egentligen noteringen på terminen), 10 är antalet terminskontrakt som du köper och 100 det kronvärde varje termin har).

OMXS30 stiger efter ditt terminsköp till 1 060 och du väljer att sälja dina terminer vid denna nivå. När du säljer de 10 kontrakten kvittar du dig ur positionen och erhåller: 10 x 1 060 x 100 = 1 060 000 kronor och du gör alltså en vinst på 30 000 kronor, som sätts in på din depå dagen efter att du kvittat dig ur positionen.

När man handlar med OMXS30-terminer görs vid övernattning dagligen en kontantavräkning. Avräkningen beräknas som skillnaden mellan dagens och föregående dags stängningskurs, multiplicerad med antal terminer x 100 (kronvärdet på varje termin).

Om terminen fallit 5 punkter kommer det att dras 5 000 kronor från kontot om du köpt 10 terminer. På motsvarande sätt sätts 5 000 kronor in på kontot om dina 10 terminer stigit 5 punkter.

Tror man på en börsnedgång har man möjlighet att sälja kort (blanka) på motsvarande sätt som vid vanliga aktieaffärer.

Slutdag
När man handlar med terminer är det viktigt att hålla koll på avräkning/slutdagen för terminen. På Stockholmsbörsen är slutdagen för alla standardiserade kontrakt (som en termin är) satt till tredje fredagen i varje månad. Fram till dessa köper man och säljer terminer lika enkelt som aktier. Efter slutdagen sker en kontantavräkning som motsvarar VWAP (läs separat artikel om VWAP här på bloggen). Det är viktigt att byta termin två dagar innan slutdagen, vilket blir onsdagen före tredje fredagen varje månad.

Benämning
För att det skall bli enkelt att leta upp vad en OMXS30-termin för en viss månad har för benämning beskrivs de på följande sätt:

Novemberterminen år 2010 för OMXS30 heter:
OMXS300K

– OMXS30 visar vad som är underliggande.

– 0 är slutsiffran på året som slutdatumet sker, i detta fall 2010.

– K är en bokstavsbeteckning för vilken månad som slutdatumet infaller. Slutdatumet är alltid tredje fredagen i månaden.

Här kommer bokstäverna för månadsbeteckningarna:

Omx-terminer Aktieterminer
A = januari
B = februari
C = mars
D = april
E = maj
F = juni
G = juli
H = augusti
I = september
J = oktober
K = november
L = december

Slutdatumet för terminen OMXS300K i ovanstående exempel  är alltså den 19/11-2010 som är tredje fredagen i november 2010. Man byter alltså till decemberterminen på onsdagen den 17 november för att vara säker på att handla med den termin där det är störst volym.

Säkerhetskrav
OMX ställer ett säkerhetskrav på terminsinnehavaren på normalt 10 procent. Det innebär att kontoinnehavaren behöver 10 000 kronor på kontot för att köpa en termin för 1 000 (100 x 1 000 x 0,1).

Fördelar med att handla med indexterminer
Det finns många fördelar med att handla med indexterminer, men det är viktigt att man förstår vilka risker man exponeras mot innan man börjar handla.

Transaktionskostnaden är i förhållande till den möjliga avkastningen låg.

Det är många gånger enklare att spekulera mot OMX-indexet via indexterminer än via aktier. Risken för att just de aktier man valt att handla med skall utsättas för sälj- eller köppress kan vara frustrerande.

Fram till strax innan lösendagen är det snabbt, smidigt och enkelt att spekulera både i upp- och nedåtgående marknader.

Försäkring mot kursfall
Man kan med fördel använda terminer som försäkring mot plötsliga kursfall. Äger man en aktieportfölj med ett värde på 1 miljon kronor och inte vill göra sig av med några av dessa aktier, men misstänker att det finns en risk att börsen faller kan man gå kort i 10 terminer och uppväger på detta sätt eventuella förluster i aktierna.

Fördelar och risker
Indexterminer är i de flesta fall likvida och har en låg spread.

Var inte rädd för att handla med terminer men se till att du förstår hur de fungerar. För varje punkt OMXS30 stiger,  stiger terminen 100 kronor i värde, men om indexet istället faller innebär en nedgång på 20 punkter en förlust på 2 000 kronor.

Lycka till!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar