News Ticker

Hårt spänd gummisnodd och Fearzone

Dessa aktier noteras efter måndagens nedgång i Fearzone och har en hårt spänd gummisnodd på nedsidan. Ingen hänsyn tagen till varken utdelning eller rapporter.

Dessa aktier noteras med hårt spänd gummisnodd och en lång svans på nedsidan

Lämna en kommentar