Analys om trenden på både kort, några dagar och längre sikt (månad och uppåt).