Bra regler för att lyckas med Tradingen 2009

När vi nu skriver 2009 kan vi blicka tillbaks på ett mycket händelserikt 2008 och förbereda oss på ett bra sätt inför det som komma skall.

Tradingklimatet de senaste veckorna har inte varit de bästa, små volymer, avvaktande ganska tråkiga börsdagar. Det bästa med konsoliderande och avvaktande klimat är att ju längre det varar desto bättre blir det när det återgår till mer normala rörelser.

Nu är en perfekt tid att se över sin tradingstrategi. Fråga sig var jag står. Vad har jag åstadkommit? Vad kan jag bli bättre på? Behöver jag skruva på inställningarna i modellen? Det är nu du skall lägga ner energi på att gå igenom det som inte har gått bra, förbättra sig för att erhålla framgångar framöver!

Jag önskar att de som inte lyckades så bra 2008 svarar på följande frågor:

• Vad gjorde du bra? Fokusera på dessa saker och skapa dig förutsättningarna för att lyckas.
• Vad kunde gjorts bättre? Vilka var utmaningarna som inte besegrades?
• Vilka svagheter har du bråkat med under året och hur preparerar du dig för att vara bättre förberedd det nya årets trading?

För Er som lyckades bra, men känner att Ni kan göra bättre:
• Vilka är dina mål för 2009? Höj ribban! Höj förväntningarna!
• Vad höll dig tillbaks? Kan hindren minskas eller helt elimineras det kommande året?
• Vad hindrar dig att vara effektivare och tjäna mer pengar på din trading?

För Er som lyckats riktigt bra:
• Vilka strategier och trades utmärkte sig och hur kan du stanna kvar i det positiva stimmet?
• Vilka utmaningar förväntar du dig 2009? Förbered dig redan nu så att du slipper beslutsvånda när du står inför att ta jobbiga beslut under press.

Om det var bristande erfarenhet som höll dig tillbaks:
• Kom ihåg att det inte finns några genvägar!
• Erfarenhet är en av de viktigaste ingredienserna när man tradar. Kombinationen av att backtesta och trada i realtid gör att du kommer att vara förberedd!
• Förvissa dig genom att backtesta och studera börsen live att du klarar att hålla din tradingplan för 2009!

Om självförtroendet höll dig tillbaks:
• Vad är det som bidrar till ditt låga självförtroende?
• Självförtroende kan kopplas till erfarenhet, men ännu viktigare – till förväntningar.
• Ganska ofta ser jag traders som när de backtestar, känner sig helt trygga och övertygade, men efter ett antal förluster – även om dessa förluster var helt och hållet enligt modellen och den backtestning som gjorts.
• Kom ihåg att det finns två sidor av myntet när det handlar om förväntningar av tradingen: förväntningar om vinst och förväntningar om förluster.
• Förstå förluster och sannolikheten för att få ett visst antal förluster när du följer tradingmodellen.
• Om du singlar slant och bara förväntar dig att få krona varje gång, kommer humöret att försämras varje gång du får klave, vilket innebär att du hälften av gångerna kommer att bli på sämre humör.
• Om du backtestar en strategi där 70% av affärerna går med vinst måste du vara medveten om andelen förlustaffärer och se till att du får samma vinstandel som när du papperstradar.

Om handlingskraften höll dig tillbaks:
• Vad behöver du för att bli bättre på att agera?
• Om du kommer in sent i de trades du gör, lova dig att ta position direkt när signalen är komplett och du har klimatet med dig, eller låt bli helt och hållet. Sitt inte och ”jaga” efter trades. Bra och tydliga chanser kommer – ha tålamod!
• Om känslorna hela tiden kommer i konflikt med dina tradingbeslut, skapa dig ett belöningssystem som bara fokuserar på att följa modellen – inte på vinster och förluster!
• Förluster är en del av tradingen. Det är tyvärr för lätt tänka på vinster som framgång och förluster som misslyckanden.
• Genom att belöna dig själv för handlingskraften att följa modellen, kommer det att bli mycket enklare att undvika att bli känslosam när beslut om entry och exit skall tas!

Marknaden fram till slutet av 2008 har gett oss kursrörelser utan motstycke och massor av möjligheter för oss daytraders. Se nu till att ta tillvara på det marknaden kommer att erbjuda oss!

Med dessa ord vill jag önska Er alla,

Ett lyckat tradingår 2009!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar