Bottenkänning eller trampar vi vatten?

Har vi sett slutet på nedgången eller är det som Mike Morgan säger ”Dubble Down on Stupid” som gäller?

Han skriver att den utbredda och uppfattningen bland ”eliten” är att denna kris inte kan vara så illa som den ”stora depressionen”. Denna uppfattning är enligt honom helt felaktig.

Eftersom världen nu är så sammankopplad och banksektorn har fått en alltför dominerande roll i samhället står vi inför en synkroniserad nedgång i nästa alla världens länder. Gigantiska problem i de offentliga finanserna. Även om ländernas ledare (läs mest USA) vaknar upp och inser situationens allvar är det svårt att få bukt med dagens allvarliga problem när samma ”elit” som försatt oss i detta skall försöka ta oss ur problemen.

Enligt Mike Morgan blir det betydligt värre. Det vi inte har berört så mycket ännu är alla de derivat som finns i banksystemen. Goldman Sachs har enligt Mike fem gånger sin exponering av giftiga tillgångar i deriverande produkter.

Det kommer enligt Mike Morgan att bli värre än den stora depressionen. På trettiotalet hade man inte giftiga och lånefinansierade derivat som skulle tas om hand. Obama-administrationen och världens banker är som en muskelbyggare som använder sig av anabola steroider.

En intressant fråga är vad alla G20-ledare som var eniga om att de inte gillar giftiga tillgångar nu skall göra när man bestämt att sälja av dessa tillgångar till någon annan sämre bank/investerare… Kanske vore det en bra idé att sälja de till marsmänniskor, då kommer väl ändå problemen så långt bort så att vi slipper se de, eller?

– Jag vet att jag låter som en dystergök, men det kan vara nyttigt med lite motvikt till hela den samlade finanspressen som skriker ut att det vänt…

 

Kl. 10.10 Efter ett gap i inledningen befinner sig indexet nu på motståndet runt 735 och ser ut att gå in i en konsolideringsfas. Tyngden är fortfarande nedåt så hoppa inte in i köp förrän parametrarna visar på uppgång, vilket de borde göra om 736 passeras uppåt med tilltagande volym, nästa motstånd ser vi runt 745 som är taket på öppningen. När 730 passeras nedåt kanske efterbrännkammaren kopplas på. Men ta det lugnt så länge indexet ligger i kanalen mellan 730 och 736.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar