Börsveckan som gick (V18) och kommande vecka

veckan30

veckanflag32Den gångna veckan har varit minst sagt händelserik, hela årets uppgång har raderats på fyra dagar. Volymen har tilltagit varje nedgångsdag och primärtrenden har på bara några dagar vridit över till ett nästan neutralt börsklimat. För att hitta ett liknande scenario får vi förflytta oss till augusti 1990 där veckostapeln hade en amplitud och utseende som liknar den senaste veckans. Inte ens rekylen under ”den nya ekonomins bildande” i juli 1997 där indexet föll med 40 procent på 12 veckor hade någon veckostapel med så lång svans på ovansidan som förra veckans kursstapel.

Det som är intressant ur en historisk synvinkel är att de rekyler som varit 10 procent eller mer med ett positivt börsklimat i stort sett alltid följts av någon upp till några månaders stigande kurser med mellan 10 och 30 procent, men därefter har indexet vänt och börsklimatet vridit av nedåt. Om det blir fallet även denna gång är omöjligt att sia om. Situationen liknar inte någon tidigare. Kursstapeln liknar en inverterad hammare, om det inte hade varit för att svansen (handtaget) är alldeles för långt. Om vi ändå väljer att tolka kursstapeln utifrån detta utseende kan det vara ett tecken på en stundande vändning och fredagen kan då ses som en urblåsning. I vilket fall som helst, väntar denna kursstapel på mer information. Om veckan börjar med en uppgång upp över 990 punkter ser jag det som trenden vänt, men det negativa scenariot kommer att tillta om inte kursen ganska snabbt tar sig upp över 200 dagars glidande medelvärde.

Den gångna veckan har stödnivåerna försvunnit lika snabbt som ”förtroendet för den grekiska finanspolitiken”. Först bröts golvet som utgjorde stöd i den stigande trendkanalen, ungefär samtidigt punkterades 100 dagars glidande medelvärde och i fredags punkterades primärstödet som 200 dagars glidande medelvärde utgör.

omxs30analysveckaStängningen i fredags skedde under MA-200 vilket är ett svaghetstecken. Nu utmanas nivån kring fib 50% vid 942 punkter som under lång tid utgjorde ett motstånd i samband med uppgången. Denna nivå är alltid den mest kritiska både vid upp- och nedgångar och den närmaste tiden kommer att visa om stödet håller eller inte. Skulle det visa sig att vi får flera dagsstängningar under nivån tror jag vi siktar på en nedgång mot åtminstone 850 kanske ännu lägre.
 

Krisen i Grekland är på väg att sprida sig till Spanien och ett tecken på det är att man försöker påskina hur positivt det ser ut i Spanien med att BNP ökat under Q1. I VA.se läser jag att ”Spanien nu tagit sig ur recessionen” eftersom BNP ökade med 0,1 procent under Q1. 

I tidningen e24 läser jag att ECB-chefen vill avfärda risken för att Spanien kommer att gå i konkurs. Det var inte många månader sedan det lät på samma sätt om Grekland – risken var över, nu vidtog de åtgärder som krävdes och landet skulle klara sig ur krisen helt på egen hand. För att minska risken för att panik på de finansiella marknaderna är det många som nu försöker avfärda problemen i Portugal och Spanien. 

ECB-chefen Jean-Claude Trichet bedyrar gång på gång att det inte är någon risk för att Spanien och Portugal skall hamna i samma sits som Grekland. Frågan man ställer sig är, varför inte?

Trots att försäljningen av femåriga statsobligationer övertecknades med 2,35 gånger i Spanien i fredags kan Trichet inte övertyga mig om att det inte är kris i antågande i Spanien. Landet har ett budgetunderskott på 11,2 procent och förtroendet bland långivarna talar sitt tydliga språk eftersom räntan landet får betala är den högsta sedan 2008.

Mitt förtroendet för Trichet ökar inte precis när han påstår att Grekland har stora chanser att rida ut stormen och lösa sina problem själva. En befolkning som tycks tro att man löser sina ekonomiska problem genom att – inte arbeta kommer aldrig att lösa sina problem, bara skjuta de på framtiden – så länge någon annan finansierar alla bidrag.

Bloggrannen Flute-Tankar visar med tydliga diagram hur det ser ut med PIIGGS räntekris (notera det extra ”g-et”).  Jag behöver inte upprepa allt han skriver, men rekommenderar regelbundna besök på hans välskrivna sida.

I en tidigare artikel visar Flute på ett intressant scenario lite tankar kring Finanskrisen version 2.0 (vilket han skrivit om för länge sedan och först nu börjar gammelmedia vakna…).

Som vanligt har den pålästa bloggrannen Cornucopia tidigare i veckan ett antal länkar till ränteläget, klart läsvärt! Han beskriver ekonomin ur många intressanta perspektiv och de som inte redan hittat dit bör lägga in honom som en ”intressant start på dagen”.

inxanalysveckaI dagens reflektion över det amerikanska indexet S&P 500 väljer jag att se vad som hänt de senaste 20 åren när VIX-index legat kring 30-nivån i eller passerat över i en upptrend (kursen över 200 dagars glidande medelvärde, som pekar uppåt).

1. Den 27 oktober 1997 steg VIX-indexet från 19 till 36 på sju dagar och indexet föll från 972 till 855 under denna period. Volymen under denna period ökade bara måttligt och nedgången under MA-200 blev en kort kraftfull urblåsning den 28 oktober 1997. Indexet rörde sig under en och samma dag med nästan 8 procent. Indexet stängde inte under MA-200 denna dag. Några månader därefter fick vi se en sidledes rörelse och sedan tog indexet fart och steg till 1190 punkter under tio månader.

2. Nästa gång VIX stiger över 30 samtitidigt som MA-200 ppunkteras är i augusti 1998. Den stora skillnaden är att indexet stänger flera dagar i rad under MA-200. Från toppen i juli 1998 föll kursen från 1190 till 923 i en utdragen rekyl. Sakta men säkert stiger sedan index och toppar på 1419 punkter den 19 juli 1999.

3. Vid nästa tillfälle VIX stiger över 30 samtitidigt som MA-200 punkteras är i augusti 1998. VIX smyger sig upp genom  30-linjen men det är enbart fredagen den 14 april som stängningen sker under MA-200. Indexet konsoliderar kring medelvärdet ett tag och fortsätter därefter upp mot en ny toppnotering på 1517 punkter knappt ett år senare i juli år 2000.

4. Den 25 september stänger indexet flera dagar under och kring MA-200 till VIX tangerar 30, då faller kursen från 1443 den 6 oktober (fredag) till 1305 den 19 oktober, en nedgång på ungefär 10 procent på en och en halv vecka. Därefter faller kursen och MA-200 pekar nedåt.

5. I början av november 2007 steg VIX kraftigt i en vecka och kursen föll och stängde flera dagar under MA-200. Volymen var däremot måttlig under denna period, alltså utlöstes inga panikreaktioner. Indexet pendlade några månader kring 200 dagars glidande medelvärde och VIX föll tillbaks mot lugnare nivåer.

6. I veckan som gick har indexet passerat ner under MA-200 både i torsdags och fredags, men bägge dagarna har indexet stängt ovanför. VIX-indexet har stigit till hela 40,95 och tekniskt ser det ut att ha ”potential” för mer oro. I fredags fick vi en svansformation på nedsidan av kursstapeln, men stängningen var svag, under torsdagens. Volymen i de senaste dagarnas nedgång har överstigit snittet med nästan 50 procent.

De närmaste dagarna kommer att visa om köparna kommer tillbaks på dessa nivåer. Trots allt har ju rekylen varit nere och testat av MA-200 vilket är den nivå på rekyl som de flesta förväntat sig, det som är skrämmande är väl i så fall den kraft och volym som präglat rekylen.

Sammanfattar vi historien som man kanske skall vara försiktig med) kan vi notera att rekylerna ner mot MA-200 även om VIX varit uppe på ”kraschnivå” kring 30 i de flesta fall inneburit en uppgång några månader efter i de fall där primärtrenden MA-200 pekat uppåt. I de fall trenden pekat nedåt har en hög nivå på VIX orsakat rejäla nedgångar.

För tillfället ser MA-200 ut att plana ut och om det skulle bli så att trenden börjar peka nedåt bör vi istället börja navigera för nedgång. Men i dagsläget är det alltså fortfarande större chans att den positiva trenden återtas. Utvecklingen i bidragsområdena i de södra delarna av europa, där man hellre ser att andra finansierar den egna lättjan än hugger i och löser problemen, kommer naturligtvis att påverka fortsättningen.
Förra veckans veckorapport hittar du här (V17).

Jag önskar alla läsare en god fortsättning på helgen!

PS. Det finns alltid en bull market någonstans – just nu hittar vi denna ”bubbelmarknad” i priserna på kinesiska fritidshus.DS.

Läs även: Krisen sprids över Europa (SVD). Europa laddar för nästa kris (SVD). Borg: -Det är oacceptabelt att svenska skattebetalare skall betala (SVD). Krisen sprider sig över Europa (DN). V vill höja A-kassan, sänka arbetstiden till 25%… (DN). Varför råder det panik på börsen? (SVD). Sydeuropeisk frossa knäcker börserna (SVD). Största börsraset på ett år (GP). Stor osäkerhet (GP). Portugal börjar strama åt (GP). Sverige leder konkurrensligan (GP). Börskollaps innan stängning (VA). Stora pengar att tjäna (VA). Överdrivet fall i PA Resources (VA). Många har bankkrisen i färskt minne (AFV). Nya ras på europabörserna (AFV). Nya ras skakar New York (AFV). Siffran som kan får Wall Street att stiga (AFV). Marknaden har vargflocksmentalitet (AFV)

Etiketter: börsveckan som gick, daytrading, day trading, daytrading tips, teknisk analys omxs30, teknisk analys, winning trading, winningtrading, börsen idag, aktier, index, terminer, bästa börsmånaden, börskalender

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar