XACT Bear och XACT Bull

Detta är två trevliga specialfonder som avkastar ungefär en och en halv gånger förändringen på OMXS30, räknat på daglig basis. De handlas precis som vanliga aktier, de kallas ofta för ETF (Exchange Traded Fund) och är tillgänglig för alla som har en aktiedepå.

Det finns ingen tidsfaktor att ta hänsyn till som i en option eller warrant, men det är viktigt att tänka på att det inte blir samma avkastning om man ligger en längre tid i något av dessa instrument. För att ta ett exempel:

Den 16/10 låg OMXS30 på 627,55 och då stod XACT BUll i 94,55, ungefär en månad senare stod OMXS30 i ungefär samma kurs (627,37) och då stod XACT BUll i 88,95. Detta innebär att den tappat 6% mot index. Market Makern Handelsbanken garanterar bara avkastningen per dag, det innebär i klarttext att de justerar kurserna varje dag (någon halvtimme efter att börsen öppnat). Det är mycket bättre och säkrare att köra med en termin för att undgå ”dribblet” från bankens sida, över tiden blir det inte någon bra avkastning att sitta med Xact-fonder, Handelsbanken justerar efter hand bort vinsten.

Räknat på dagsbasis innebär detta att om OMXS30 sjunker med 1% en börsdag, stiger XACT BEAR med cirka 1,5%. XACT BULL fungerar tvärtom och stiger 1,5% om OMXS30 stiger 1%. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är någon som helst garanti från fondbolagets sida.

Det är värt att notera att dessa fonder beter sig lite annorlunda under utdelningstider läs mer om det här.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar