Vindkraft är bara populistiskt – vakna upp politiker och gammelmedia

Vindkraft är populistiskt, förfular vår natur, är bullerstörande  och möjliggörs enbart genom politikernas skattesubventioner. Utan subventioner och kompletterande elproducenter hade inte vindkraften haft någon framtid, i stor skala. Gå gärna in på denna länk och läs vad vindkraften innebär för ekonomin.

Gammelmedia är som vanligt dåligt pålästa och det är inte politiskt korrekt att kritisera trots att vindkraften på grund av reservkraften som krävs orsakar mer CO2-utsläpp än vatten- och kärnkraft. Tyskland som har flest vindkraftverk i världen har presenterat rapporter som tydligt visar hur utbyggd vindkraft ökar utsläppen av växthusgaser på grund av den alternativa energiproduktionen som måste snabbstartas och stoppas. Det finns inte en tidning i gammelmedia som ens vågar närma sig saklig kritik av vindkraft.

Det vore trevligt om politikerna för en gångs skull kunde läsa på och bedömma el från vindkraft utifrån sakliga grunder.

Jag har många gånger tidigare refererat till att vindkraft i större skala är ekonomiskt vansinne. Skall en större del av vårt elbehov produceras via vindkraft kommer vår konkurrenskraft att försämras

Gå gärna in på www.vindstat.nu för att se hur mycket el de vindkraftverk som finns i Sverige egentligen producerar. Just nu får vi ut mindre än 2 procent av den totalt installerade effekten. Det pratas ofta om att verkningsgraden uppgår till 25 procent, men de få gånger jag sett att verkningsgraden är tvåsiffrig är lätt räknade.

Per Gyllenhammar väljer den populistiska vägen och pratar hellre vindkraft än bilindustri. Jag vet att det är av personliga skäl. Arise Windpower där Gyllenhammar är delägare och styrelseordförande behöver nu ta in mer kapital för att få möjlighet att genomföra affären med GE Energy på runt 2 miljarder kronor för de vindkraftverk som skall placeras bla utanför Karlskrona.

Vindkraften är det populistiskt rätt att förhålla sig positiv till och flera miljöfonder tar nu in bolag som Vestas bland innehaven. I stort sett alla fonder som satsar på ”ny energi” har med Vestas bland innehaven. Vestas värderas till ett rullande p/e tal på runt 20 vilket är extremt högt för denna typ av bolag. De senaste året har fonder som investerat tungt i det de kallar för ny energi rasat mycket mer än övriga jämförbara bolag. Varför? Jo, det är mycket att likna vid den IT-bubbla som många redan håller på att glömma. Alla var rädda för att ”missa tåget” och valde att kliva på allt som hade med IT att göra, oavsett hur tunn affärsidén var. Det räckte med att order IT eller Internet nämndes i bolagsordningen för att de mest idiotiska idéer skulle introduceras på börsen och snabbt komma upp i sanslöst höga värderingar med p/e-tal som i efterhand verkar som rena skämten. På den tiden sade man att dessa bolag inte kunde värderas på samma sätt som andra bolag.

Nu håller företag som håller på med förnyelsebar energi att genomgå samma process, de har stigit hundratals procent på något eller några få år och har p/e-tal som de kommer att få svårt att leva upp till. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är en vindkraftsbranschen är oerhört kapitalkrävande och bygger helt på bidrag. Utan elcertifikat som är en skatt på kärnkraftsel för att människor skall ha råd att köpa vindkraftsproducerad el. El från vindkraftverk kostar trots allt dubbelt så mycket som el producerat via kärnkraft. När utlåningen tajtas till under finanskrisen får vindkraftsbolagen det extra tufft.

Trots det vansinne som vindkraft i stor skala innebär kommer det vara politiskt korrekt och populistiskt att fortsätta vräka pengar över dessa bolag.

Nu är det dags att få igång en saklig debatt och att var och en betalar för den el de väljer att använda!

Läs mer på: Dålig fart på vindkraftverken (e24). – Uttagsskatten slår mot vindkooperativ. (SvD)
– Svårt att nå mål för vindkraften (SvD)
– Svårt att nå mål med vindkraft (SvD) (SvD)

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar