Veckans makrohändelser

FOKUS MAKROAGENDA MÅNDAG 18 MAJ – FREDAG 22 MAJ

STOCKHOLM (Direkt) Kommande vecka riktas fokus på måndagen mot Riksbanken, som har ett direktionsmöte klockan 13 och som enligt en del bedömare då kan komma att sänka reporäntan, efter att KPI överraskat rejält på nedsidan i april. I mars gjorde Riksbanken just en sådan sänkning vid ett icke penningpolitiskt möte, denna gång efter att kronan stärkts snabbt mot euron. Nu har kronan tvärtom försvagats de senaste dagarna.

Senare i veckan kommer också svensk arbetslöshet i april.

Från Europa bjuder veckan en lång rad konjunkturindikatorer, med preliminära inköpschefsindex från euroområdet samt tyska ZEW- och IFO-index. Dessutom kommer från Storbritannien på BOE-protokoll och KPI-statistik.

På USA-agendan är också protokoll i fokus, med FOMC-protokollet från räntemötet i slutet av april. Dessutom vankas april-KPI och bostadsstatistik.

MÅNDAG DEN 18 MAJ

=================

kl 8.00: Fed: Charles Evans, Fed Chicago, talar om ekonomi och penningpolitik vid Swedbankseminarium i Stockholm

Ränteduvan från Chicago gästar Stockholm. Anser att det är lämpligt att Fed höjer styrräntan först i början av 2016, givet osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen.

kl 9.00: Riksbanken: Stefan Ingves håller presentationen ”Svensk penningpolitik” vid Swedbanks Global Outlook Seminar. Ingen publicering.

Alla eventuella signaler från Riksbanken är högintressanta givet tungt cementerade förväntningar på nya lättnader, kanske redan före nästa ordinarie penningpolitiska möte i början av juli. Några bedömare tror att det kan bli aktuellt redan till eftermiddagen. Stefan Ingves kommer inte att hinna ta några frågor från journalister efteråt.

kl 13.00: Riksbanken: direktionen sammanträder, ej penningpolitiskt möte

Inget ordinarie penningpolitiskt möte, men Riksbanken visade i mars att de menar allvar med budskapet att de kan agera även mellan ordinarie möten. Vid ett icke penningpolitiskt direktionsmöte beslutade Riksbanken då att sänka reporäntan med 15 punkter och utöka programmet för statsobligationsköp, efter en snabb kronförstärkning. Efter att KPI i april kom in långt under förväntningarna gick både Swedbank och Danske Bank ut med att de tror att Riksbanken slår till med en räntesänkning vid detta möte. I mars kom räntebeskedet 45 minuter efter att mötet inleddes, alltså 13.45.

TISDAG DEN 19 MAJ

=================

kl 10.30: Storbritannien: KPI april

Inflationen väntas ligga kvar på 0,0% för tredje månaden i rad. Fallet i oljepriset, tidigare pundförstärkning och dämpade löneökningar håller ned prisökningarna. Bank of England har dock signalerat att de ser igenom tillfälliga faktorer som påverkar inflationen och att nästa åtgärd mest troligt blir en räntehöjning. BOE är inställda på att inflationen sjunker ytterligare i närtid.

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index maj

Tyska finansmarknadsaktörer blev något mindre optimistiska om framtidsutsikterna i april, efter fem månaders uppgång för ZEW-index. Nu i maj spås en ytterligare nedgång, till 49,0 från 53,3.

ONSDAG DEN 20 MAJ

=================

kl 1.50: Japan: BNP (prel) 1 kv

Japan lämnade recessionen bakom sig 4 kv, då BNP steg 1,5% uppräknat i årstakt. 1 kv väntas en marginell uppväxling till 1,6%.

Nomura är betydligt mer pessimistiska och tror att BNP åter sjönk, -0,3%, efter tecken på att återhämtningen än en gång tappat momentum. Nomura spår att privatkonsumtionen växlar ned, investeringarna sjunker och att en stigande import innebär ett negativt BNP-bidrag från nettoexporten.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet april

Säsongsrensat sjönk arbetslösheten klart mer än väntat i mars och nu väntar sig analytikerna i SME Direkts enkät en liten rekyl, och att arbetslösheten stiger till 7,7% från 7,6%.

kl 10.30: BOE: protkoll från policymötet i maj

Den niohövade policykommittén väntas återigen ha varit helt enig i att lämna styrräntan oförändrad till 0,50%.

Credit Suisse: ”Det verkar som om den penningpolitiska kommittén inte har någon brådska att höja räntorna ännu. Det finns dock en risk för att en eller två ledamöter kan ha röstat för en höjning eller är nära att göra det efter accelererade löneökningar och uppgången i oljepriset.”

Credit Suisse tror själva på en första räntehöjning i februari 2016.

kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet 28-29/4

FOMC upprepade vid räntebeskedet sin framåtblickande guidning att det är rimligt att höja räntan när de sett ytterligare förbättringar på arbetsmarknaden och är ”rimligt säker” på att inflationen kommer att stiga mot 2-procentsmålet på medellång sikt. FOMC noterade samtidigt att den ekonomiska aktiviteten bromsade in under vintermånaderna, delvis beroende på ”övergående faktorer”. Tillväxten väntas ta bättre fart igen framöver.

Nordea tror att protokollet kommer att signalera att FOMC står redo att höja styrräntan senare i år, men inte ge några tydliga indikationer om när det kan tänkas ske.

”Den mest intressanta delen av protokollet kommer troligen att bli diskussionerna om de underliggande orsakerna till den ekonomiska svagheten 1 kv. Vilken roll den starkare dollarn spelat kommer att vara av stort intresse.”

TORSDAG DEN 21 MAJ

==================

kl 3.45: Kina: industri-PMI HSBC (prel) maj

Såväl sentimentsindikatorer som hårddata visar på en inbromsning i den kinesiska ekonomin, men nu i maj väntas i alla fall HSBC:s preliminära industri-PMI stiga något, till 49,4 från 48,9.

kl 10.00: EMU: PMI (prel) maj

Det sammanvägda inköpschefsindexet var i april i stort sett stabilt runt 11-månadershögsta nivåer. Tillväxten accelererar i periferin, medan det ser lite svagare ut i Tyskland och Frankrike. PMI spås nu preliminärt vara oförändrat i maj.

Unicredit tror att nedgången i april var tillfällig och att PMI fortsätter sin stigande trend i maj. ”Tittar man framåt tror vi att lättnader i kreditförhållandena i periferin kommer att fortsätta stödja en tillväxttakt över potential på omkring 1,5-2% i årstakt”.

kl 16.00: USA: Philadelphia Fed index, maj

Huvudindex steg i april, men med en del svagheter i delarna. Spås nu fortsätta upp till 8,0 från 7,5.

kl 16.00: USA: försäljning befinntliga bostäder april

Efter en stark uppgång med 6,1% i mars väntar sig analytiker nu en lite lugnare ökning på 0,6%.

FREDAG DEN 22 MAJ

=================

BOJ: räntebesked

Väntas återigen låta lagt kort ligga och behålla nuvarande stimulanser.

kl 8.45: Riksbanken: Cecilia Skingsley håller talet ”Inflationsmålspolitik efter finanskrisen”. Talet publiceras

All kommunikation från Riksbanken är av stort intresse för en marknad som spår nya och snara lättnader.

kl 10.00: Tyskland: IFO-index maj

Tung tysk och europeisk konjunkturindikator som väntas backa efter sex månaders uppgångar.

Commerzbank tror också att uppgångssviten bryts. De pekar på att hårddata försvagats på senare tid och tror att barometerdata får anpassa sig till det.

”Den tyska ekonomin har vacklat på sistone och förtroendet bland analytiker och företag kommer troligen inte att vara opåverkat”, skriver de i ett marknadsbrev där de spår att IFO-index sjunker till 108,0 från 108,6, vilket bör dämpa förhoppningarna på att tillväxten växlar upp i närtid.
kl 14.30: USA: KPI april

KPI väntas ha ökat 0,1% m/m och kärn-KPI 0,2%. Detta skulle innebära att KPI-inflationen sjunker tillbaka till -0,2% från -0,1% samtidigt som kärninflationen sjunker till 1,7% från 1,8%. Bensinpriset steg visserligen i april, men mindre än brukligt, varför den säsongsrensade statistiken lär visa på en nedgång i energipriserna.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar