MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKOR

FREDAG DEN 28 DECEMBER

======================

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) december

En av de första indikationerna på inflationen i euroområdet i december. Den tyska KPI-inflationen sjönk till 2,3% i november, med lägre oljepriser, och väntas nu fortsätta ned till 2,0%. Den underliggande inflationen kan dock komma att stiga något, till följd av dyrare paketresor.

Nordea skriver i ett marknadsbrev att paketresor drog ned den tyska tjänsteinflationen i november, men att det nu väntas en rekyl upp i december. Eftersom den tyska tjänsteinflationen är en av de största komponenterna i kärninflationen i euroområdet kan det hålla uppe hoppet om gradvist stigande kärninflation där.

MÅNDAG DEN 31 DECEMBER

======================

kl 2.00: Kina: PMI december

Industriindexet har sjunkit gradvis sedan i våras och nådde 50,0 i november, vilket var den lägsta noteringen sedan juli 2016. Tjänsteindexet har hållit sig på något högre nivåer, men även det har sjunkit sedan i somras och novembernoteringen, 53,4, var den lägsta sedan augusti 2017.

De amerikanska importtullarna tynger det kinesiska näringslivet, men signaler om vapenvila i handelskriget och statliga stimulansåtgärder kan eventuellt komma att dämpa nedgången framöver.

Commerzbank skriver i ett kundbrev att de befarar att industri-PMI kan sjunka till 49,9 i december, vilket skulle vara första gången under 50 sedan början av 2016, ”men regeringen och centralbanken har redan vidtagit åtgärder för att stabilisera ekonomin”.

ONSDAG DEN 2 JANUARI

====================

kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI december

Tvärt emot utvecklingen i euroområdet tog svenska inköpschefsindex ett oväntat kliv uppåt i november, till 56,7 från 55,0.

Det kan noteras att Silf/Swedbank, som tar fram statistiken, kommer att använda en ny säsongsrensningsmetod, vilket innebär att tidigare utfall kommer att revideras.

TORSDAG DEN 3 JANUARI

=====================

kl 9.00: SCB: hushållsutlåning november

Efter vändningen på bostadsmarknaden förra hösten har ökningstakten i utlåningen till hushållen sjunkit, nu senast till 5,8% y/y i oktober.

kl 16.00: USA: ISM industri-PMI december

Detta index över sentimentet i den amerikanska tillverkningsindustrin har hållit sig på fortsatt höga nivåer under hösten när industrisektorerna på andra håll i världen har rapporterat en svagare utveckling.

Noteringen i november, 59,3, var inte långt under högsta nivån efter finanskrisen (60,8 i februari i år), men nu väntar ekonomer åtminstone en viss dämpning i december.

Commerzbank: ”Den amerikanska tillverkningsindustrin kan knappast helt frikoppla sig från den globala svagheten. Vi räknar med att index ska falla från 59,3 till 57,5, även om det fortsatt skulle vara klart över genomsnittsnivån”.

Konsensusprognosen, med så här långt få deltagande ekonomer, pekar mot 58,4.

FREDAG DEN 4 JANUARI

====================

kl 8.00: Silf/Swedbank: tjänste-PMI december

Efter att ha sjunkit fyra månader i rad steg svenska tjänste-PMI kraftigt förra månaden, till 62,2 från 56,4. Silf/Swedbank, som tar fram svenska PMI, varnade dock för att övertolka en enskild siffra och menade att nästkommande månader blir avgörande för var konjunkturen tar vägen.

Från och med detta utfall kommer Silf/Swedbank även att publicera ett sammanvägt inköpschefsindex bestående av både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Silf/Swedbank kommer också att använda en ny säsongsrensningsmetod, vilket innebär att tidigare utfall kommer att revideras.

kl 11.00: EMU: snabbindex HIKP december

Fallande oljepriser dämpar inflationen globalt och i euroområdet sjönk inflationstakten till 1,9% i november från 2,2% i oktober. Även kärninflationen sjönk, till 1,0% från 1,1%. Nu i december väntas inflationen fortsätta ned till 1,8% och kärninflationen legat kvar på 1,0%.

kl 14.30: USA: arbetslöshet, sysselsättning december

Efter en oväntat dämpad sysselsättningstillväxt i november pekar de flesta prognoser nu mot en något bättre utveckling under december. Antalet prognoser är än så länge få, och intervallet i prognoserna är relativt stort, men konsuseus pekar i alla fall så här långt mot att antalet sysselsatta ska ha ökat med 175.000 personer i december, efter +155.000 personer i november.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa åtminstone inte pekar mot någon fortsatt nedgång i sysselsättningstillväxten. Veckostatistiken visar dock kanske i första hand att företagen är ovilliga att göra sig av med personal, och det kan vara en indikation på att det är svårt att få tag på folk att nyanställa.

Mark Zandi, chefekonom vid Moody’s Analytics, varnade i samband med ADP:s data över den privata sysselsättningen i november för att jobbtillväxten ”troligen har toppat”, även om den fortsatt var stark.

”Med en väldigt stram arbetsmarknad, och rekordmånga lediga platser, får företagen allt svårare att anställa fler”, sade han.

Det kan i sin tur påverka löneutvecklingen, prognosen pekar nu mot att timlönerna ska ha ökat 0,3 procent idecember, efter +0,2 procent i november. Årstakten väntas dock ha varit oförändrad på 3,1 procent.

Arbetslösheten väntas samtidigt ha legat kvar på 3,7 procent, den lägsta sedan 1969.

kl 16.15: Fed: Jerome Powell intervjuas, tillsammans med företrädarna Janet Yellen och Ben Bernanke

Detta blir förmodligen Fedchefens första offentliga uttalanden efter den räntehöjning den 19 december som han själv och övriga FOMC förmodligen ansåg vara relativt mjuk, med en tydlig sänkning av räntebanan och flaggning för större osäkerhet om utsikterna, men som finansmarknaderna betraktade som oerhört hökaktig och alltför kraftfull i ett läge som krävde stor försiktighet från centralbanken.

Forumet är årsmötet för American Economic Association, och Jerome Powell och hans företrädare kommer att intervjuas av Neil Irwin från New York Times. Intervjun lär ta upp betydligt bredare ämnen än senaste policybeslutet, men det lär nog ändå bli svårt att undvika en diskussion om finansmarknadernas kraftigt negativa respons på räntebeskedet den 19 december.

Lämna ett svar