Var tionde är öppet arbetslös – snedfördelning mellan privat och offentligt sysselsatta

Det kommer nu statistik om att antalet anställda minskar med 1,9 procent jämfört med Q1. I den privata sektorn minskade antalet anställda med 1,8 procent enligt statistik nu på morgonen från SCB.

För första gången gången sedan Q4 minskade lönesumman i privat sektor.

Inom industrin var det under Q2 66.500 färre anställda jämfört med samma period förra året. Nedgången är i stort sett jämnt fördelad inom alla branscher förutom inom motorfordon och släpvagnar där antalet anställda minskade med mellan 16-17 procent.

Efterfrågan på arbetskraft minskade med 34 procent, störst minskning var det inom den privata sektorn där minskningen uppgick till 39 procent.

Den relativa arbetslösheten uppgår nu till 9,8 procent.

En skrämmande utveckling är fördelningen mellan anställda inom privat och offentlig sektor som mer och mer liknar Ebberöds bank. Från 1965 till 1990 växte antalet anställda inom den offentliga sektorn med 200 procent för att sedan minska till 1996, men sedan 1997 och framåt utgör andelen sysselsatta inom offentlig verksamhet en allt större del av det totala antalet sysselsatta.

sysselsattning

 

Industrins lager under Q2 minskade med 3,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en nedgång med 1,8 procent.

 

Läs även: Unga letar jobb utomlands (DN). Vändning för tjänstesektorn (SvD). Tjänstesektorn visar vägen (VA)

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar