Tre-tick – för en ny entry i en gammal signal

Att åter ta position eller att komma i position långt efter signalen.
Det kan ibland vara svårt att ta position när man antingen gått ur en position eller slår på datorn för att konstatera att man missat ett bra läge. Denna formation fungerar bra oavsett vilken tidshorisont man kör med och är en mycket säker formation.

En formation som kan vara bra för att hitta ett bra entry är en formation jag valt att kalla  ”Tre-tick”. Formationen innebär att det kommer tre tick i motsatt riktning till trenden, det fjärde ticket vänder åter tillbaks till den trendriktning kursen hade innan treticket. Ny blankningssignal (när det är nedåtgående trend) fås när kursen passerar lägsta kursen på det tredje ticket. 

tretick

I bilden ovan ser vi att terminen efter att ha gått ner sedan 12:00 börjar klättra uppåt, i tre blåa tick, därefter vänder det åter nedåt, blankningssignalen får vi när den lägsta nivån på det tredje blåa ticket (669,00) passeras nedåt.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar