Torsdag 11:e juni – osäker svag dragning uppåt

Bank- och råvaror agerade draglok på en pigg Stockholmsbörs. Oron kring Baltikum börjar klinga av efter uppgifter om nya budgetnedskärningar som innebär att IMF bifaller att betala ut nästa del av den internationella låneutbetalningarna runt månadsskiftet juni/juli. Dessa uttalanden uppfattades positivt och risken för en devalvering är enligt uttalanden från Swedbanks och SEB:s ledning inte längre lika akut.

Det kan vara på sin plats att reflektera över vad Lettland har för val. Om landet inte skär i budgeten blir det inga fler lån från IMF och det innebär i sin tur akut likviditetsbrist. Det är nu pest eller kolera. Skär man får hårt i budgeten stannar ekonomin totalt, när detta sker kommer den strama budgeten att lamslå alla förutsättningar för att få igång en fungerande ekonomi. Frågan är vad som händer med efterfrågan i landet när staten stramar åt så hårt som den nu gör. För att lugna IMF sägerLettlands premiärminister Valdis Dombrovskis att landet förmodligen inte kommer att behöva mer lån än de 7,5 miljarder euro som den urprungliga IMF-ledda överenskommelsen innebar.

Den stora frågan måste vara om det är värt att försvara Latens fasta växelkurs mot Euron till varje pris. Jag vet inte, men som vanligt tror jag det ligger en fara i att lyssna på personer som agerar under stor press, de tvingas ofta lova det som nöden kräver.

Beskeden mottogs i alla fall positivt, tillsammans med ökat konsumentförtroende i Australien och starka uppgångar i Asien hjälpte till för att lyfta Stockholmsbörsen. När börsen stängde var det hela 2,27 procent uppåt på 787 punkter. Omsättningen uppgick till 15,4 miljarder kronor. 258 aktier avancerade uppåt, 140 aktier backade och hela 184 aktier stängde på samma nivå som i tisdags. Hela 84,5 procent av alla avslut som gjordes på börsen gjordes uppåt.

OMXS30 steg kraftigt redan från start och hämtade bara andan en kort stund vid motståndet runt 780, men efter andhämtningen avancerade indexet snabbt till nästa hållplats runt 790-795 där det sedan parkerade i väntan på USA som alla förväntade skulle gå starkt upp, istället blev det tvärtom. Den amerikanska börsen vände tvärt vid åttatiden och steg sedan till stängningen som skedde på ungefär samma nivå som öppningen.

Stängningen på Stockholmsbörsen var svag och närmar sig åter 780-nivån. I mer än en månad har nu indexet befunnit sig i konsolideringskanelen mellan 750 och 800. MA20 har planat ut men ser ut att börja söka sig nedåt. MACD indikerar på ett avtagande momentum och vi kommer närmare ett utbrott för varje dag.  För att bedömma den framtida utvecklingen behövs antingen ett avancemang upp genom 800-nivån, på samma sätt är det på nedsidan, det behövs ett brott ner genom kanalbotten runt 750 för att få en ny trend. Rent tekniskt brukar man se en konsolideringsperiod som denna som en andhämtning och uppladdning för fortsatta uppgångar. Jag anser att utgången från en konsolideringsfas kan ske åt bägge håll, både uppåt och nedåt. Erfarenheten visar att ju längre en konsolidering pågår, desto större osäkerhet och det innebär att mindre nyheter och förändringar får större och större påverkan på utgången.

omxs30real090610

Finansrelaterade aktier gick bäst under onsdagen och sektorn steg hela 3,58 procent, ett tag låg sektorn på nästan 5 procent plus, men backade tillbaks något efter USA-börsens öppning. Verkstad var en annan bransch som tillsammans med konsumentrelaterade prodikter gick starkt under onsdagen. Sektorn fick stöd av Finansinspektionens stresstest av de fyra storbankerna som visar att bankerna kommer att klara sig bra även vid extrema påfrestningar. Enligt finansinspektionens stresstest skulle bankerna klara kreditförluster på över 150 miljarder kronor under en treårsperiod. Är detta belopp som kommer att räcka? Jag vet inte men är skeptisk till att det kommer att räcka, detta eftersom alla är så angelägna om att övertyga oss om att risken är över.

sektorer5

Bankaktierna gick starkt efter den minskade oron för en lettisk devalvering. Swedbank var åter den mest omsatta aktien på börsen och aktier för hela 1,24 miljarder kronor omsattes i Swedbank som steg hela 9,23 procent till 42,60 kronor. SEB A var fjärde mest omsatta aktie och avancerade 6,75 procent till 34,80.

Ericsson som var den näst mest omsatta aktien under onsdagen steg 2,42 procent till 72 kronor.

Oljepriset fortsatte att rusa uppåt och när detta skrivs ligger Brent-oljan på över 71 dollar per fat. Statistiken på eftermiddagen att de amerikanska oljelagren minskade mer än förväntat fick priset att explodera. Detta fick några av de oljerelaterade aktierna att stiga kraftigt. Alliance Oil (före detta West Siberian resources) föll dock med 5,5 procent efter meddelandet att de blir tvungna att genomföra ett konvertibelemission på hela 225 miljoner dollar, plus en riktad emission på 100 miljoner.

Metallpriserna fortsätter att stiga och med de även Boliden, SSAB och Lundin Mining som alla avencerade uppåt. Jag har tidigare rekommenderat Lundin Mining och tycker att den är köpvärd i samband med vändningar uppåt i samklang med OMX-klimatet.

Skanska som hade kapitalmarknadsdag steg 3,3 procent till 85,50 kronor. På kapitalmarknadsdagen meddelade bolaget att orderingången stärkts under både april och maj i jämförelse med första kvartalet.

Elekta B kom lyckosamt med en positiv rapport på en börsdag när i stort sett allt gick upp. Resultatet som var 3 procent bättre än väntat mottogs mycket positivt av marknaden och aktien var den nioende högst omsatta aktien idag (ovanligt) och steg hela 14,9 procent till 123,50 kronor, omsättningen uppgick till hela 526 miljoner kronor.

Viktiga hållpunkter idag torsdag den 11:e juni:
– Kina: Handelsbalans maj
– 01.50 Japan: BNP första kvartalet
– 09.30 SCB: KPI maj
– 10.00 Olja: IEA månadsrapport
– 10.00 ECB: Månadsrapport
– 11.00 EMU: betalningsbalans första kvartalet
– 12.00 Irland: KPI maj
– 14.30 Riksbanken: Barbro Wickman-Parak håller tal om den finansiella krisen
* 14.30 USA: Detaljhandel maj
* 14.30 USA: nyanmälda arbetslösa veckostatistik
* 14.30 USA: lager osålda varor april

Förväntningarna på USA var stora innan USA skulle öppna och många väntade sig att det skulle dra upp även stockholmsbörsen. Nu blev det inte alls som väntat. USA-börserna föll snabbt tillbaks efter Fed:s besked om att det kommer att krävas bättre konsumentskydd för att återställa förtroendet för det finansiella systemet.  Återhämtningen kom inte förrän efter klockan 20.00 svensk tid.

Teknikbolagen tyngde tidigt New York-börserna där i stort sett bara oljebolagen gick bra i spåren av de stigande oljepriserna. Apple backade redan i inledningen 2,7 procent och Google backade 1,4 procent.

Under onsdagen presenterade Fed sin ”Beige Book” som är regionala konjunkturrapporter. Indikationer från de tolv distrikten visar att de ekonomiska förutsättningarna fortsätter att vara svaga och försvagades i vissa fall ännu mer mellan april och maj. Arbetslösheten ökar, konsumtionen är svag, tillverkningsaktiviteten minskar och även bostadsmarknaden fortsätter att vara svag. De flesta distrikten anser att kreditförutsättningarna är fortsatt svaga eller försämrade mot tidigare.

Jag har sagt det många gånger tidigare och blir mer och mer övertygad om att PR-maskineriet Obama/Geithner är på väg att skapa bubblor större än vi någonsin kan föreställa oss. Den blandning av kommunistiska åtgärder mixat med ultrakapitalistiska helt oprövade idéer tror jag vi kommer få äta upp i en inte alltför avlägsen framtid. Att försöka låna sig ur en kris och helt ignorera arbetslöshet, budgetunderskott och en ekonomi som ligger helt i händerna på producenter av ändliga råvaror som metaller och olja är svår att greppa för mig och troligen många andra.

Nästa räntemöte i USA är om bara två veckor, rädslan för inflation i samband med en ekonomisk vändning kommer enligt rykten att innebära snara räntehöjningar – om två veckor vet vi…

Börserna i USA befann sig i stort sett hela handelsessionen i det negativa territoriet, men efter lunch vände det uppåt och S&P 500 stängde endast minus 0,35 procent ned åter på runt den kritisksa 940-nivån, 939,15. MACD-histogrammet visade tidigt att nedgången inte skulle bli långvarig. Stängningen var stark, klart ovanför MA20, med tilltagande volymer.

I Asien är det övervägande små uppgångar som leds av stigande metallpriser och råvarupriser. Nikkei ligger nu precis ovanför sin kritiska nivå på 10000. Marknaderna är nervösa och det är skvalpigt nu på morgonen.

Bland de ledande indikatorerna kan vi se att uppgången i USA efter klockan åtta i går kväll verkar fortsätta, men inte uppgången avtar. Den svenska kronan stiger mot både dollarn och euron. Oljepriset och metallpriserna fortsätter att stiga på nya förhoppningar om en ekonomisk återhämtning redan i slutet av året.

indikatorer12

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar