Terminshandel

Hur fungerar OMX-terminen?
En termin är ett kontrakt som köps och säljs precis om en aktie. Eftersom den inte påverkas lika mycket som en aktie av rykten, nyheter och rapporter, utan följer klimatet tycker många att det är enklare att daytrada med OMX-terminen, som rör sig om börsen gör det. En termin går både att köpa och blanka som en aktie. Vet du hur man köper och säljer aktier kan du tillräckligt mycket för att ta del av denna utbildning runt OMX-terminer.

Vad innebär det att köpa en OMX-termin?
Man kan säga att en termin är ett köp av det underliggande instrumentet, i detta fallet OMX indexet men betalningen uppskjutet till ett datum längre fram i tiden (det finns terminer för aktier, råvaror, vete mm). En affär i en termin innebär precis som när man terminssäkrar valuta att köparen förbinder sig att köpa och betala varan (i detta fallet ett OMX-certifikat) på det överenskomna datumet (terminens förfallodatum). Säljaren å sin sida garanterar att leverera den utlovade varan (OMX-certifikatet, aktien osv). Det avtal man enats om kallas för ett terminskontrakt, varan eller OMX-certifikatet kallas för terminskontraktets underliggande.

Olika former av terminer.
Det finns olika former av terminer, terminssäkrade valutor där datum, belopp och villkor förhandlas för varje affär. Den typ av affär som vi gör med OMX-terminen är en så kallad standardiserad termin, vilket innebär att att alla villkor, priser, leverans/slutdatum och pris är fastställd. När vi handlar OMX-terminer består av kontrakt som består av 100 enheter av den underliggande varan, i detta fallet 100st OMX-certifikat (gäller det aktier är det 100st aktier).

Löptid.
Precis som warranter och optioner har terminer en viss löptid och lösendag/slutdag. Slutdagen för standardiserade kontrakt på Stockholmsbörsen är satt till tredje fredagen i varje månad.

Hur går det till att köpa, sälja och blanka en OMX-termin?
För att det skall bli lite enklare att förstå skall jag förklara genom ett exempel:
”Du köper 1 OMX-termin, detta innebär att du förbinder dig att köpa 100st OMX-certifikat på terminens slutdag”. Hade du köpt 1st termin i H&M hade du förbundit dig att köpa 100st H&M-aktier på slutdagen. Det du betalar är det i förväg bestämda priset. De flesta som handlar terminer väntar inte till slutdagen, utan köper och säljer terminen fram till lösendagen, men ser till att de inte har några terminer kvar på lösendagen. Eftersom de vanligtvis använder terminerna för daytrading, byter man någon dag innan slutdagen till nästa månads termin. En termin följer i stort sett exakt den underliggande instrumentets prisutveckling.

Hur bestäms priset på terminen?
Fördelen med en termin är att man inte behöver ha pengar för att lösa kontrakten förrän på slutdagen, det innebär att det blir som att köpa en termin eller aktie med lånade pengar. Den utveckling som det underliggande instrumentet har speglas då direkt på terminspriset. Det innebär att man kan erhålla bra avkastning utan att behöva köpa det underliggande instrumentet.

Handlar jag terminer precis som aktier?
Du kan köpa, sälja och blanka terminer via Nordnet, Avanza eller Etrade precis som när du gör aktieaffärer med The Online Trader. För att det skall vara möjligt att göra terminsaffärer måste du skriva på ett belåningsavtal med den mäklare du har. Du måste alltså ha en säkerhet mot mäklaren för att kunna genomföra affärerna, säkerhetsnivån brukar ligga på 10%, detta innebär att saldot på depån inte stämmer förrän avräkning har skett, du ser alltså resultatet dagen efter på din depå. Om terminerna utvecklas till din fördel minskar säkerhetskravet och kan nå ner mot 5% och går de emot dig ökar kravet på säkerhet. Jag skall försöka förklara rent praktiskt hur en OMX-termin går till:
Om OMX står i 800 motsvaras det ungefär av en termin som då är 100*800 = 80.000 kronor och detta kommer att ge 100st enheter i OMX-indexet. Räknar vi då med att du behöver ett säkerhetskrav på 10% behöver du 8.000 kronor på din depå.

Fördelar och nackdelar om man jämför med optioner.
En faktor som gör optioner svårbedömda är att det finns både köp- och säljoptioner, utvecklingen på en option styrs mycket av löptiden och pariteten. En termin däremot är väldigt enkel att bedömma priset på och prisutvecklingen är därför helt linjär, det innebär att stiger OMX så stiger OMX-terminen lika mycket och tvärtom. För att köpa anger du bara antal och kurs och trycker på ”köp” – klart. För att sälja klickar du på innehavet (precis som med ett aktieinnehav) och kontrollera att rätt antal och belopp föreslås, klicka sedan på ”sälj”. Skall du blanka klickar du på motsvarande sätt på ”sälj” när du inte har några OMX-terminer, ange rätt antal och belopp. För att sedan stänga blankningen köper du tillbaks det antal du blankat. Har du OMX gått ner tjänar du pengar på blankningen.

Fördelar med OMX-terminer för daytrading, jämfört med aktier:
– Du binder mindre kapital, vilket ger dig bättre hävstång. Möjlighet till större vinster men naturligtvis mer riskfritt och risk för förluster. Men se till att inte köra med för många terminer (börja med en) och var noga med stop loss (lämplig initial stop loss 2-4 punkter).

– Priset är lättare att bedömma än priset för optioner och warranter.

– Terminerna är blankningsbara (egentligen heter det att man säljer på termin) vilket gör det möjligt att tjäna pengar oavsett vilket klimat som råder.

Hur hittar jag terminerna?
Jag visar här med ett exempel hur OMX-terminens benämning är uppbyggd. Terminen OMXS309B är OMX-terminen med slutdatum i oktober, se beskrivningen nedan:

– OMXS30 visar vad som är underliggande.

– 9 är slutsiffran på året som slutdatumet sker, i detta fall 2009.

– B är en bokstavsbeteckning för vilken månad som slutdatumet innfaller. Slutdatumet är alltid tredje fredagen i månaden.

Här kommer bokstäverna för månadsbeteckningarna:

Omx-terminer Aktieterminer
A = januari
B = februari
C = mars
D = april
E = maj
F = juni
G = juli
H = augusti
I = september
J = oktober
K = november
L = december
Vilka är riskerna?
Många är rädda för riskerna med terminer, jag vill påstå att det inte är ett enda dugg mer riskfyllt än att handla med andra värdepapper. Se bara till att vara noga med både initial stop loss och den glidande stop lossen enligt vår modell. När du börjar handla med terminen vill jag att du börjar med bara en OMX-termin och gör så ett antal gånger till du känner att du är varm i kläderna då kan du ta två terminer osv. Det är alltid enkelt att räkna på risken med en termin (innan den når slutdagen) då en punkts rörelse och en termin alltid är 100 kronor. För daytrading är terminen både enkel att använda och kraftull.

Lycka till, ta det försiktigt och följ modellen!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar