News Ticker

Undersökning

Är botten nådd?

10 juli, 2009 // 0 Comments

Enligt en rapport från Internationella valutafonden har vi nu sett botten på nedgången. Vad tror du? [poll [...]

Detta bör bloggen prioritera

3 juli, 2009 // 0 Comments

Under någon vecka har läsare av bloggen kunnat tala om vad som skall prioriteras på bloggen. Totalt är det när detta inlägg skrivs 152 läsare som besvarat enkäten, [...]