Teknisk analys: Trenden

Jag har fått lite frågor om jag inte kan skriva en del grundläggande artiklar om teknisk analys och därför tänkte jag en gång i veckan (förmodligen under helgen) gå igenom grunderna.

Det enskilt viktigaste hörnstenen vid teknisk analys är trenden. En trend är inget annat än en riktning. I stort sett all litteratur i ämnet betonar vikten av att handla i riktning med trenden och jag vill betona att det tekniskt sett är den viktigaste regeln. Även om det låter enkelt kan det vara nog så besvärligt att definiera trenden eftersom trenden i en tidsupplösning kan vara nedåtriktad och i en annan uppåtriktad. Att handla mot trenden kan jämföras med att försöka simma motströms. Men ett av de vanligaste felen är att trejdern bara studerar trenden i det värdepapper som skall handlas. Jag anser att affärer (övernattningar) bara skall tas i riktning med den långa trenden hos det index som bäst representerar sentimentet hos det värdepapper man handlar med.   

Stigande trend
Om vi bortser från tidsinställningen på diagrammet anses trenden vara uppåtriktad om både toppar och bottnar etableras vid allt högre kurser. Uppåttrenden fortsätter tills två lokala bottnar brutits.

 

Fallande trend
En fallande trend definieras genom att det bildas allt lägre toppar och bottnar. Nedåttrenden fortsätter till två lokala toppar brutits.

De tre typerna av trender:
– Stigande trend
– Fallande trend
– Sidledes eller horisontell trend. Normalt kallar man en sidledes trend för konsolidering.

Trendernas periodicitet
Förutom de tre olika typerna av trender kan varje trend ha olika periodicitet.
– Primärtrend – Lång trend – från ett till flera år. En lämplig trendlinje kan vara 200-dagars medelvärde.
– Sekundärtrend – Medellång trend – från några veckor till månader. En lämplig trendlinjen kan vara mellan 50-100-dagars medelvärde.
– Tertiärtrend – Korta trenden – från någon dag till några veckor. En lämplig trendlinjen kan vara 20-dagars medelvärde.

Den långa trenden varar från något till flera år och ett vanligt sätt att beskriva den långa trenden är genom ett 200 dagars medelvärde. Den långa trenden anses vara stigande när kursstaplarna befinner sig ovanför medelvärdet som skall luta uppåt för att trenden skall vara stark. Det är alltid de längre trenderna som är de viktigaste och i de flesta fall återtar kursen en riktning som överensstämmer med primärtrenden efter en rekyl.

Inom den långa trenden uppstår det ett antal kortare trender och de vanligaste är den medellånga och den korta trenden. En titt i diagrammet nedan visar tydligt att den viktigaste trenden är primärtrenden och de rekyler som uppstår under (i detta fall) uppgångsfasen kan vara både korta och långa. När alla trender är uppåtriktade säger man att trenden är stark.

Den korta trenden består av ett antal subtertiära trender eller intradagstrender från några minuter upp till timmar.

Trendlinjer
En uppåtgående trendlinje förbinder minst två (fler ger en säkrare analys) stigande bottnar och linjen utgör ett stöd varje gång kursen rekylerar. I diagrammet ovan syns det tydligt hur kursen vänder upp när kursen når primärtrenden. I en fallande trend förbinder man de allt lägre topparna med en linje som kommer att utgöra ett motstånd när kursen försöker passera linjen.

Om det skulle visa sig att kursen faller så att trendlinjen punkteras, men kursen åter vänder upp är det tillåtet att flacka ner trendlinjen genom att använda sig av den nya lägre bottnen, såvida inte avståndet blir så stort mellan kursstaplarna och trendlinjen att man kan säga att trendlinjen tappat kontakten. Det är aldrig tillåtet att förstärka lutningen hos en trendlinje om det skulle bli en högre botten.

En bra strategi är att bara köpa för uppgång så länge primärtrenden är uppåtriktad. För att ta position inväntar men en vändning vid trendlinjen.

Trendkanal
Eftersom de flesta instrument jämviktspendlar mellan två nivåer har man stor nytta av att definiera en kanal inom vilken kursen pendlar. Vid en stigande trend förbinder man alltså de allt högre bottnarna med en trendlinje och kopierar denna till en parallell linje som placeras så att topparna förbinds. När kursen närmar sig golvet och taket i kanalen förbereder man sig på en vändning. Denna typ av jämviktspendling fungerar utmärkt att användas tillsammans med någon form av kortare momentumindikator. Säkrast är det att bara ta position i linje med den långa trenden och skala ut sig när kursen närmar sig taket (vid stigande trend). När golvet (vid en stigande trend) eller taket bryts är det ofta en bra indikation på att trenden är på väg att byta riktning. Precis som vid alla utbrott bör de bekräftas med dagen efter.

Det är viktigt att kunna identifiera och förstå hur trender samverkar så att man trejdar med, istället för att kämpa mot trenden.

Den viktigaste devisen för en trejder är: Trenden är din bästa vän!

PS. För att göra det enklare att hitta artiklarna samlar jag artiklarna om teknisk analys under egen hemsida: http://vinnarbyran.se/tekniskanalys.html DS.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar