News Ticker

Teknisk analys: Swingsignaler

I den vänstra kolumnen indikeras om aktien/indexet noteras i köp på lång och medellång sikt. Death och Golden Cross sorterar ut om MA-50 noteras över eller under MA-200. Cross over kolumnen visar köp om EMA-5 brutit upp över EMA-14 och MACD noteras i köp, signalen skall vara ny för att visa köp (eller sälj tvärtom) och vara relativt sett starkare än OMXS30, vilket noteras i den sista kolumnen. Listornas upplösning är dag. 

Lite signaler och uppdateringar på Stockholmsbörsens sektorer:

Large cap köp:

Large cap sälj:

Vill du att jag lägger ut dessa listor dagligen, eller har du andra synpunkter får du gärna kommentera på denna länk.

Lämna en kommentar