Teknisk analys: Stop loss

Det råder många meningar om hur och om man skall använda sig av stop loss. Vissa anser att det är helt förkastligt och att man vid en längre upp- eller nedgång inte kommer tillbaks in i positionen. Först vill jag slå fast att det inte har ett dugg med stop loss eller inte att göra – det handlar enbart om en bra eller dåligt utvecklad tradingstrategi.

eric-btioarI nedanstånde exempel som jag hoppas förklarar varför man skall ha en stop loss. Den som köpte Ericsson B för tio år sedan och inte använt sig av stop loss ”har en tid kvar till pensionen”. Aktien är fortfarande mindre värd än för tio år sedan.

 

 

Tittar vi på OMXS30, som kanske speglar börsen som helhet bättre noterar vi att nivån är ungefär densamma som för tio år sedan.

omxs30tioar


Genom att tillämpa en av de enklaste strategier som finns, två glidande medelvärden som korsar varandra (MA-50 och MA-100) och bara göra affärer i riktning med primärtrenden MA200 innebär det att vi inte får en enda felaktig affär (under dessa tio år). Däremot kliver vi av och håller oss utanför vid fem tillfällen under tio år. Under blankningstiden mellan november 2000 till juni 2003 blev vi utstoppade en gång från februari 2002 till mars 2003 och fick då en ny entry. Från juli 2003 till augusti 2007 var det bara tillåtet att göra köpaffärer och från november 2007 till mars 2008 var det bara tillåtet att göra blankningar. Därefter är det köpaffärer som gäller från juli och framåt. Det behövs inte speciellt höga studieskulder för att räkna ut om man skall sitta passivt kvar i positioner eller använda sig av stop loss.

 

stopploss1

I exemplet ovan köper vi aktien ABC för 83,40 vid markeringen. I affärsplanen har vi angett att den initiala stoppen vid daytrading får vara max 2 procent, vilket innebär att stoppen inte får placeras under 81,60. I exemplet har vi i affärsplanen angett att den maximala förlusten får uppgå till 1000 kronor i en enskild affär. I ovanstående exempel ser vi att aktien noterat en botten på 82,70, vilket innebär att en lämplig stop loss, strax under kan läggas på 82,60 en förlust på 0,80 per aktie. Totalt kan vi alltså köpa 1250 aktier för att inte den totala förlusten skall bli mer än 1000 kronor.

Tänk på följande när du placerar en initial stop loss:
1. Placera inte stoppen längre ner i procent än vad som angetts i affärsplanen.
2. Vid köp placeras stoppen strax under en tidigare vändning (stöd), vid blankning strax ovanför ett tidigare motstånd.
3. Kontrollera hur många aktier du kan köpa med den angivna stoppen så att inte förlusten blir större än den maximala förlust du angett i en enskild affär.
4. Om den maximala förlust du angett vid en affär är 1000 kronor och du köper en aktie för 100 kronor och en lämplig initial stop loss ligger på 98 kronor kan du alltså köpa max 500 aktier. Köper du 1000 aktier kan inte stoppen läggas längre ner än på 99 kronor osv.
5. Tänk på att aldrig lägga stoppen på jämna kronor, dessa nivåer är vanliga och det är vanligt att de stora elefanterna försöker köra ner kursen genom dessa nivåer för att utlösa stoppar så att de kan komma in billigare.

Den initiala stoppen skall bestämmas precis innan du tar en position. När positionen utvecklas i den förväntade riktningen är det parametrarna i modellen som bestämmer när det är dags att stänga positionen (sälja vid köp och köpa tillbaks om det är en blankning). Den första parametern som bryter, antingen på aktien eller börsklimatet innebär att positionen stängs – omgående.

 

stopploss2

 

Vid blankning placeras den initiala stoppen på motsvarande sätt strax ovanför ett motstånd och antalet blankade aktier köps tillbaks när en av parametrarna i modellen bryts.

Eliminera affärsrisken
I de fall där positionen utvecklas i rätt riktning är det bara att följa med till någon av parametrarna i modellen bryter. Det är trots allt en ganska stor andel av affärerna som inte utvecklas som önskat och då stänger vi naturligtvis positionen först och främst när den initiala stoppen nås. Två användbara metoder för att eliminera affärsrisken och göra det enklare att rida vinsten till någon av parametrarna bryter är följande: 
– 2 for 1 som innebär att halva positionen stängs när kursen är lika mycket över inköpspriset som den initiala stoppen ligger under. Det innebär att positionen efter vinsthemtagningen kan trilla tillbaks till den initiala stoppen och affären har inte kostat något (bortsett från transaktionskostnaden). Se alternativ 1 i bilden nedan.
– Trendlinje som används som glidande stop loss. En trendlinje ritas ut som används under första kvarten vid daytrading och första två dagarna vid positionstrading. Om kursen faller under trendlinjen stängs positionen och affären går plus. Det händer naturligtvis att positionen därefter utvecklas på rätt håll, men det är priset man får ta. Se alternativ 2 i bilden nedan.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar