Teknisk analys S&P 500 fredag 11 december

in-xdag27Teknisk analys S&P 500: Torsdagen öppnade ganska starkt och toppade redan efter tio minuter 1106 som kom att bli dagens högsta notering. En halvtimme tangerades stödnivån 1100 som kom att bli dagens lägsta notering. Därefter präglades dagen av små rörelser med avtagande amplitud och en svagt fallande trendlinje. När dagen var slut låg indexet kvar på ett plus som reducerats till 0,6 procent och detta har nu reducerat veckoresultatet till ett måttligt minus på 0,3 procent. Totalt omsattes 3,5 miljarder aktier, alltså även i går 14 procent under de senaste tre månadernas genomsnitt. Det är något anmärkningsvärt att volymerna är så pass låga.

Konsolideringen som det till och med känns tjatigt att skriva om, men vad gör man när det egentligen inte tillkommer något nytt? Stöd- och motståndsnivåerna i konsolideringen håller fortfarande. Det krävs ett utbrott upp genom 1120 och en nedgång under 1084 för att ge köp- eller säljsignaler. Det krävs dock att indexet etablerar sig ovan- eller under dessa nivåer, i annat fall skapas bara en svans och ett falskt utbrottsförsök.

in-x58Stödnivån i den kortare konsolideringen kring 1084 sammanfaller nu med golvet i den stigande trendkanalen, vilket mycket riktigt gav en liten kick uppåt, med betoning på liten. Det är väldigt små rörelser och det närmar sig helt klart ett utbrott. Uppåt- eller nedåt? Som jag sagt tidigare bör vi inte hoppas på något annat än uppåt eftersom alla längre trendlinjer fortfarande pekar uppåt.

Det enda smolket i bägaren är väl i så fall divergensen mot topparna i MACD-diagrammet som indikerar antingen en avtagande uppgångstakt eller att vi närmar oss en vändning. Hittills har vändningarna uppåt, inom kanalen skett vid golvet eller jämviktslinjen för att sedan vända tillbaks nedåt när MACD-linjen tangerat motståndslinjen som förbinder topparna i MACD-diagrammet. Skulle detta upprepa sig är det en ytterst liten uppgång vi ser fram emot, å andra sidan ökar chansen för en kraftfullare attack uppåt vid en vändning kring nollan, som inte heller ligger långt bort.

Kalla inlägget för VM i alternativ om ni vill, men det är inte enkelt att förutse vad som skall hända i denna konsoliderande marknad.

Ha en bra tradingdag.
Motstånd: 1112-1114 / 1118-1120 / 1096-1098
Stöd: 1083-1085 / 1068-1070 / 1035 / 1020 /

(inlägget publicerat 11/12 klockan 06:42)

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar