Teknisk analys på lång sikt:
OMXS30, SP500, DJIA, Nasdaq, Nikkei, VIX, Guld, Dollar, SEK

OMXS30 noteras både på lång och medellång sikt i en tydlig upptrend. Min definition på att befinna sig i en långsiktig uppåtgående trend är bland annat när månadskursstaplarna stänger ovanför 12-månaders genomsnitt. I dagsläget befinner sig medelvärdet kring 1070 och så länge vi inte får några månadsstängningar under denna nivå skall vi fortsätta att navigera för uppgång. Som vi ser i diagrammet är det inte ovanligt att det tar 4-6 månader från toppen till medelvärdet punkteras. Än så länge är det inget i prisgrafen som bekräftar att vi sett en topp, men jämför vi hastigheten och utvecklingen av topparna i momentumdiagrammen är det allt mer som tyder på att en topp är i antågande. Indexet närmar sig nu den fallande motståndslinjen som möter upp mellan 1180-1200, vilket tillsammans med begynnande svansar på ovansidan kan vara ett tecken på bildandet av en topp.

S&P 500 befinner sig i en kraftig långsiktig upptrend där februari månads kursstapel tagit ut den högsta noteringen i januari, där det bildades en svans för nedgång som för ett tag såg ut att grusa uppgången. Indexet närmar sig en motståndsnivå vid 1325-1330 men därefter är det relativt fritt upp till 1440. När månadsstaplarna stänger ovanför 12-månaders genomsnittet är det ett styrketecken och tryggar fortsatt uppgång. Avståndet ner till medelvärdet fungerar samtidigt som ett kraftigt gummiband som spänns när kursen alltför snabbt drar iväg från medelvärdet. De senaste månaderna har kursen dragit iväg till ett ohälsosamt avstånd från medelvärdet och det ökar risken för en större rekyl. Hur mycket av uppgången som POMO-pengarna från Fed spelar in i uppgången och optimismen är omöjligt att säga. Enligt deras egen hemsida har de för avsikt att fortsätta med POMO-uppköp av statsobligationer till juni månad, om uppgången fortsätter lika länge är naturligtvis svårt att säga. För tillfället är girigheten att missa uppgången definitivt större än oron för en nedgång (se längre ner i VIX-analysen).

Dow Jones Industrial Average (DJIA) befinner sig, precis som övriga amerikanska index i en kraftigt långsiktigt uppåtgående trend. Indexet har nu tagit sig förbi den tuffa 12000-nivån och det skapade en svans på nedsidan för uppgång. Nästa motståndsnivå hittar vi kring 12800. Volymen har den senaste tiden varit betydligt sämre hos DJIA, med allt färre aktier som deltar i uppgångarna än för bara några månader sedan. Under februari månad har det dagliga omsättningsgenomsnittet legat 20 procent under det dagliga genomsnittet för de senaste tre månaderna. DJIA ser överköpt ut med ett hårt spänt gummiband ner till till 12-månaders snittet. Så länge vi inte får några månadsstängningar under 10900 skall vi fortsätta leta köplägen i samband mer rekyler. Om indexet skulle gå in i jojoliknande varannanmånadsmönster, där ena månaden stänger under, nästa ovanför och så vidare då är det bättre att vänta på bekräftelse så att två månader efter varandra stänger på samma sida om medelvärdet innan man ändrar fokus.

Teknik och IT-intensiva Nasdaq Composite föll betydligt hårdare efter ”den nya tidens företagsbedömningar”  i slutet av 90-talet och  IT-bubblan. Även om placerarkollektivet brukar ha teflonminne har detta satt djupa spår i viljan att vara långsiktig med IT-placeringar. Nasdaq har sedan dess släpat efter övriga börser och har ännu inte nått upp till den viktiga 50-procent sentimentnivån som vi hittar kring 3100. Indexet närmar sig nu motståndsnivån vid 2860-2890 där toppen innan Lehmankraschen som utgjorde startskottet på nedgången i oktober 2007. Om indexet tar ut denna topp är det fritt fram till 3100. Så länge Nasdaq håller sig ovanför 2420 skall vi leta köplägen i samband med rekyler. Precis som för övriga index gäller varningen för jojoliknande månadsmönster där vi kan slungas upp och ner med stora rörelser, vilket är ett sätt att ”bli av med de som inte skall vara med på festen”. Då skall vi avvakta så att vi kan agera när de andra är utmattade (eller hårt sargade).

VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner vilket kan översättas som den förväntade volatiliteten den kommande 30-dagarsperioden använder jag för att bedömma lugnet hos placerarkollektivet. Ju ”säkrare” investerarna är på att det inte skall bli kraftiga, oväntade rörelser, desto mindre skyddar de sina positioner och VIX sjunker. När VIX sjunker under 15 är placerarna enligt mitt sätt att se det ”ohälsosamt” lugna och har garden långt ner och är naturligtvis mer påverkbara än vanligt. I samband med att börsen faller och VIX stiger onormalt snabbt och närmar sig 30-nivån skall vi ta det väldigt försiktigt. I ringarna i diagrammet ser man tydligt vad som händer när VIX varit nere på låga nivåer och alltför fort närmar sig 30 och passerar nivån, det uppstår panik, vilket aldrig är hälsosamt. Nu närmar sig VIX åter ohälsosamt låga nivåer och det skall bli spännande att se om säljarna lägger in en stöt. Det är skälet till att jag varje morgon anser att det är nödvändigt att göra en analys av hur VIX rör sig och hur ”lugna och självsäkra” placerarkollektivet är.

Anders Borg börjar prata om den svenska ekonomin som den europeiska ”Tigerekonomin” vilket skrämmer mig. Jag hyser den största respekt för Anders Borg men precis om att vi skall ta det försiktigt när placerarkollektivet börjar bli för självsäkra är det illa när framgångar stiger självaste finansministern åt huvudet. Mycket av sveriges starka ekonomi beror på att vår dipp med extremt lågt värderad krona sammanföll mycket lägligt med finanskrisen och gynnade återhämtningen i Sverige. En annan fd tigerekonomi är forna stoltheten Japan. Sedan utnämningen till Asiens tiger har det gått konstant utför, till stor del beroende på en sjukt högt värderad yen. Nikkei har befunnit sig i en konstant nedåtgående trend med lägre toppar och bottnar sedan början på 90-talet. I samband med nedgången i början av 2000-talet och den senaste mellan 2007-2009 presterades två bottnar på ungefär samma nivå kring 7500. Indexet har först de två senaste månaderna börjat stänga över 12-månaders snittet och förutom motståndet vid 11400 är det relativt fritt upp till 14000.

Valutaparet USD/SEK stängde veckan på 6,48 efter att ha varit nere och vänt vid 6,35 den 2/2 men därefter har USD/SEK etablerat allt högre bottnar i 60-minutersdiagrammet och har nu lyckats ta sig tillbaks till den nivå vid 6,48 där den senaste kraftiga nedgångsfasen etablerades. Den långsiktiga trenden är nedåt hos dollarn och uppåt hos kronan (jämfört med övriga ledande valutor). Om valutaparet håller sig ovanför den kritiska nivån 6,48 kan vi förvänta oss en vändning upp från denna nivå, men så länge inte nivån vid 7,05 passeras tolkar jag uppstudsarna som rekyler i nedgången. Punkteras 6,48 igen hittar vi nästa stöd vid 5,85.

Oljepriset i dollar hos Brent har i veckan varit över den magiska 100-dollarsgränsen och testat av fibnivån vid 61,8% och 104 dollar per fat. Närmast på ovansidan bevakar jag 104-dollarsnivån och på nedsidan hittar vi 91 dollar vid den kritiska 50% sentimentsnivån. Om det mot förmodan skulle visa sig att fib 50% inte skulle stå palla kan vi få en rekyl ner mot 85 dollar men jag tror istället att vi får en uppladdning med lugnare rörelser innan oljepriset åter tar fart uppåt. Om oroligheterna i fjärran östern eskalerar är det inte mycket som tar emot upp mot rekordnoteringen 2008 vid 150-dollarnivån.

Guldpriset (i dollar) nådde i december toppnoteringen 1435 dollar och däreftet har vi fått se en nyttig rekyl ner mot 1300-nivån som nästan sammanföll med golvet i den kraftigt stigande kanalen. Så länge guldpriset rör sig mellan 1300-1435 skall vi vara beredda på tvära kast och jojoliknande stora rörelser. Det mesta tyder dock på att nästa utbrott sker uppåt i linje med 12-månaders trenden. Skulle guldet punktera 1300-nivån och stänga (mer än en månad) nedanför 1280 dollar per uns skall vi ta det försiktigt med långa positioner. 

Alla diagram är hämtade och gjorda i The Online Trader.

Läs mer på: Svårtolkade USA-siffror (VA). Positiva jobbsiffror i USA (VA). Bonusregn över SEB (VA, DN). Carnegie avvecklar ETF:er (VA).  Lagerkillarna blev miljardärer (AFV). Analytiker om Volvo-rapporten (AFV). New York avslutade veckan på plus (DPS). Miljardregn över Wall Street (e24). Ny finanskris hotar 2015 (e24). Stockholmsbörsen stängde nära nollan (e24). Stålpress mot Electrolux (DN.se). Staten ska inte äga riskabla tillgångar (DN.se). Straffet på börsen (DN.se). Misstänkta filer på Nasdaq-servrar (SVD.se)

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar