Svenskarnas tillgångar ökar igen

Har svenskarna har börjat spara igen?
Enligt statistik från SCB som kom idag är det första gången på sju kvartal som värdet på hushållens tillgångar stiger. Beror det på ökat sparande i aktier och fonder? Nej till största delen beror det på värdökningar i PPM. Totalt ökade hushållens tillgångar med 61 miljarder, varav 50 miljarder kommer från nysparande och 11 miljarder från värdeökningar.

Något mindre pengar på banken
I rapporten skriver SCB: – Hushållens tillgodohavanden på bankkonton minskade något under första kvartalet. Minskningen var 1,4 miljarder, vilket kan jämföras med en minskning på 0,5 miljarder för förra årets första kvartal. Däremot ökade hushållens inlåning i övriga monetära finansinstitut med 1,4 miljarder kronor. Efter hushållens omfattande insättningar i Riksgäldsspar under tredje och fjärde kvartalet förra året på 6 respektive 11 miljarder minskade tillgångarna i denna sparform med drygt 1 miljard under första kvartalet.

Sparande i aktier och fonder minskade
Innehavet av aktier och fonder minskade under kvartalet med 16 miljarder till 659 miljarder kronor. Fondinnehavet sjönk med 12 miljarder och aktieinnehavet med 4 miljarder. Värdet på hushållens innehav av svenska börsnoterade aktier var nästan oförändrat från föregående kvartal. Det minskade med 1 miljard till 315 miljarder kronor. Förra kvartalet sjönk aktie- och fondinnehavet med hela 91 miljarder kronor och tredje kvartalet 2008 med nästan lika mycket, 90 miljarder.

di_press_sv

Källa: SCB

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar