Stoppa vindkraftstokerierna

Vindkraft är inte något egentligt alternativ för elproduktion i större skala. Vindkraft är och kommer alltid att vara ett mycket litet komplement och bör hanteras sakligt.

En större exploatering av vindkraft innebär ett antal stora problem:

– Eftersom all vindkraft som byggs idag enbart möjliggörs genom generösa subventioner från skattebetalarna. Både tillverkning av vindkraftverken och elen som produceras subventioneras, från ritbordet och hela vägen till förbrukaren. Detta garanterar kraftbolagen och vindkraftsbolagen god lönsamhet. Detta lockar tyvärr fram många avarter och lycksökare.

– Vi läser ofta om oseriösa företag i vindkraftsbranschen som alla enbart är ute efter snabba pengar. De ogenomtänkta subventionerna av allt som har med vindkraft att göra lockar tyvärr till sig oseriösa lycksökare. Fusk med miljökonsekvensbeskrivningar, bullermätningar, energiproduktion, verkningsgrad och bygglov är utbrett.

– Tyvärr kommer vindkraften att påverka miljön och lansdkapet på ett negativt sätt men det är inte värst. Det som är värst är att vi bygger vindkraftverk som staten subventionerar för att minska utstläppen av växthusgaser, ser vi till hela EU är resultatet av vindkraftsutbyggnaden precis tvärtom! Eftersom utökad vindkraft kräver motsvarande utbyggnad av snabbstartad reglerkraft och att permanenta stora inslag av icke förnyelsebar elproduktion.

– Alternativ reglerkraft kräver dubbla stamnät som i vindkraftverkens fall är extremt kostnadsineffektivt och medför negativ påverkan av miljön.

– För att klara kraven vid bullermätningarna för att få vindkraftverken godkända används ofta Boverkets, Energimyndighetens och Naturvårdsverkets modell. Dessa beräkningar utgår från en kraftverk som ger 0,6 MW och är från 2004. Läs mer här hur mätningarna maskeras och hur bluffen går till.

En lycksökarbransch i kris
Vi kan nu läsa fler och fler artiklar att vindkraftsbranschen behöver tiotals miljarder kronor utöver alla miljarde de redan fått i bidrag. Både banker och investerar börjar se baksidorna med vindkraftsel och utan elcertifikat skulle elen från vindkraft bli minst dubbelt så dyr. Det krävs nu uppemot 35 procent i egenfinansiering, det är mycket pengar och ännu mer skulle behövas om subventionerna ströps.

Senast i raden av motgångar för vindkraften är planen på att bygga 132 vindsnurror i havet utanför Piteå. Lycksökarna bakom WPD Scandinavia och Nordanvind kommer inte att kunna ansluta kraftverken till elnätet. När jag tidigare skrev detta fick jag höra att det inte var några problem. Nu börjar verkligheten komma ifatt. Ta bort alla statliga bidrag och de obehagliga sanningarna och baksidorna kommer snabbt upp till ytan.

Sist men absolut inte minst viktigt är den oerhört låga verkningsgrad som vindkraftverken har. Det talas oftast om verkningsgrad på uppemot 25 procent från vindkraftsbranschen, en ren bluff. Vem som som helst kan när som helst kontrollera den aktuella utgående effekten, det är bara att gå in och titta på på Vindstat.nu.

När detta skrivs är det bara endast 69 MW av de 900 MW som är installerat som lämnas av de installerade vindsnurrorna. Det innebär att verkningsgraden inte är mer än 7,7 procent och detta är en ganska hög siffra om jag jämför med många andra tillfällen. Det är enkelt för vem som helst att gå in och kontrollera uppgifterna och inte lita på vindkraftsindustrin och miljöpartister som inte vet vad grön el innebär, de tycker ju till och med att vi skall ha mat i bensintankarna. (tillagt 27/5-2009) Idag den 27:e maj klockan 13:10 blåser det som bekant rejält i hela 11m/s i genomsnitt på den höjd vindkraftverken mäts på (faktiskt den högsta genomsnittliga vindhastighet jag hittills sett). Verkningsgraden på kraftverken totalt sett i Sverige vid denna tidpunkt är då 58% (det bästa jag sett) och genomsnittseffekten ligger nu på 0,6 MW (totalt 423 MW på alla 900 kraftverken).

Se nu till att få stopp på tokerierna innan onödigt mycket pengar och fin natur förstörs.

Hur kan företag som Morphic misslyckas? De får mer bidrag och draghjälp från skattebetalarna än de flesta andra företag. Staten marknadsför vindkraften med aktiviteter som skulle få vilken annan bransch som helst grön av avund. Ändå går bolaget back och inte lite, skandal!

Läs mer intressant i dessa artiklar: DN, e24, dagensPS, SvD, dagensPS, DN, Ökad förlust för Morphic, Storförlust för Morphic, Vindkraften sveper in på börsen, Motvind för cooperativ vindkraft, Var skall vinden produceras när det inte blåser? Alltfler inne på vindkraft, Det blåser för lite

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar