Söndagsläsning – Vindkraft, möjligt?

I debatten om kärnkraft och vindkraft får man ibland intrycket av att vissa politiker på fullt allvar försöker få det till att vindkraft verkligen är ett alternativ som elproducent. Jag vill påstå att det bara går ut på att vinna enkla politiska poäng. Jag har under den senaste tiden studerat hur mycket el som produceras från alla de vindkraftverk vi har i Sverige och även tagit hänsyn till hur mycket de utvecklats och förmodligen kommer att utvecklas inom de närmaste åren.

Jag tror att jag knäckt nöten! Detta avslöjande kommer nog som en chock för de flesta politiker; ”Det krävs vind för att vindmöllorna skall producera el”. För att en modern vindmölla skall ge någon energi att tala om krävs minst 6m/s och först över 10m/s ger de i närheten av full effekt. När man studerar vindkraft och jämför det med andra energikällor är det viktigt att man gör en korrekt jämförelse. Större moderna vindkraftverk har effekter på upp till 2,5MW, eftersom det tyvärr inte alltid blåser optimalt kan man inte räkna med att få ut mer än runt 25% av effekten i snitt. Statistiken och uppgifterna har jag hämtat från vindstat.se.

Är det över huvudtaget rimligt att prata om vindkraft som en alternativ elproducent?
Jag vill efter att ha studerat detta ingående säga att det är omöjligt.

Den vindparkt som byggts på Lillgrund vid Öresundsbron är ett av de större och modernare projekten och de 50 vindmöllorna i denna park har vardera en maxeffekt på 2,3MW (total installerad effekt i Sverige nu är runt 750MW och av det får vi ut i genomsnitt 187MW).

Hur många liknande kraftverk går det åt för att ersätta kärnkraften i Sverige? Den befintliga och ganska ålderdomliga kärnkraftspark vi har idag (vi har ju som bekant inte fått förnya och effektivisera denna under ett antal år) producerar i dagsläget runt 65TWh per år (installerad effekt 9100MW) och de 900 vindkraftverk vi har producerar runt 2TWh. För att då göra en framtidskalkyl och utgå från moderna vindmöllor skulle det gå åt runt 9000 vindmöllor, frågan är om det är försvarbart.

Rent ekonomiskt kostar elen som produceras från vindkraft dubbelt så mycket som från kärnkraft, hur går detta ihop? Jo, det finns ett subventionssystem som gör att ju mer kärnkraftsel som produceras, desto mer pengar går till vindkraften, är detta något som Mona Sahlin och hennes grönröda röra inte vet om, eller? Hur kan då miljöpartiets språkrör Peter Eriksson säga att utbyggd kärnkraft är ett sabotage mot förnyelsebar energiproduktion, när det är precis tvärtom!

I en rapport från Elforsk har man fått fram att 1KWh kostar följande:
– 27,1 öre från Kärnkraft
– 84,2 öre från Biobränsle
– 47,3 öre från Vindkraft
– 25,0 öre från Vattenkraft

Till elens produktionskostnader läggs en mängd avgifter och skatter. Det innebär att vindkraftsel utan de ”kvotplikter” som betalar vindkraften skulle kosta ungefär dubbelt så mycket som idag. Är vindkraftsförespråkarna villiga att betala den verkliga kostnaden för elen? Det skulle innebära flera tusen kronor mer i månaden för en normalfamilj.

Subventioneringen av förnyelsebar energiproduktion är ett vansinnigt slöseri med resurser. För att vindkraften skall få tillräckligt med elcertifikat måste man vräka ut billig el från kärnkraft- eller vattenkraftverk. Debatten om kärnkraft har tyvärr cementerats till en hysteriskt låg nivå där det inte finns något tak på subventionerna. Vindkraftsförespråkarna verkar tycka att det är acceptabelt slösa med ”billig kärnkraftsel” som säljs med principen – ”det kostar två kronor att producera, vi säljer den för en krona, på de hundra procenten kan vi bygga ut massor med förnyelsebar vindkraft”.

PS. Jag återkommer med hur stora arealer och omöjligheten rent fysiskt att ersätta kärn- och vattenkraft med vindkraft. DS.

/Tobbe Rosén

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar