SEB köper tillbaks företagslån med rabatt

Ni som läser min blogg vet vid det här laget vad jag tycker om gammelpressen, banker och mäklare. Ibland kan jag tycka att de gör saker märkvärdigare än de är.

Idag har det kablats ut en nyhet att SEB gör en reavinst på 1,3 Mdr kronor för att banken köper tillbaks företagslån till en rejäl underkurs. För en novis som undertecknad skulle jag vilja veta mer i detalj hur detta går till.

I artiklarna läser jag vidare att ”kärnprimärkapitalrelationen” var 10,2 procent i slutet av mars. Jag vet inte om flertalet läsare av gammelpressen vet vad ordet i ”kärnprimärkapitalrelationen” innebär. Om inte kommer en förklaring här:

Kärnprimärkapitalrelation betyder att man ska veta hur mycket pengar en bank har, hur mycket banken har lånat ut och vilket förhållande det blir mellan dessa båda faktorer. För en amatör som undertecknad kan jag inte förstå att man skriver detta på ett mer begripligt och lättförsteligt sätt, men det är förmodligen inte lika statushöjande.

När man gömmer sig bakom fina och svårtolkade ord utan att förklara de i texten, ser jag det på samma sätt som när föredragshållare svänger sig med uttryck som gör att åhörarna inte vågar fråga.

Kan man något bra kan man förmedla det så att omgivningen förstår och inte visa sin oförmåga att förmedla kunskap bakom fina ord.

Kärnprimärkapitalrelationen = Okunskap.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar