OMXS30: Uppladdning och squeezeformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i ett intressant område som är lite av ett vägskäl. Ett utbrott upp och förbi primärtrenden som därefter följs av en högre lågpunkt än 1560 indikerar att vi framöver kommer att få se ett test av majtoppen vid 1635. Om det istället visar sig att torsdagens högsta blir en ny lägre topp och att 1542 därefter punkteras signalerar det att säljarna fortfarande håller i taktpinnen. Vi ska inte bli förvånade om det kommer vara lite skvalpigt och nyhetsdrivet den närmaste tiden.”

Den förkortade midsommarveckan inleddes med två positiva reversalstaplar men torsdagen avslutades med en kraftull negativ candle, den mest negativa på mer än en månad. Totalt föll OMXS30 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu uppgår till 1,7 procent.

Juni månadscandle noteras inför sista veckan i månaden, likt maj, som en negativ shooting star med en rejäl svans på ovansidan. Förra veckan blev den femte som stängde klart under mitten av veckocandlen och i dagschartet har övre delen på Ichimokumolnet testats vid flera tillfällen utan att ha tagits ut.

Som jag påpekat sedan månadens början är OMXS30 för tillfället fångat i en range mellan 1592 och 1542. När indexet ”fastnar/fångas” i en tradingrange är det konsekvens av att placerarkollektivet känner sig osäkra. Om det visar sig att den övre begränsningen tas ut innan 1542 punkteras ökar chansen för uppgång och den upptrend som då effektueras är ett resultat av att allt fler ser med optimism på fortsättningen. Om däremot 1542 punkteras, utan att snabbt tas tillbaks, ökar risken för att säljtrycket tilltar vilket troligen kommer att leda till en kortsiktig nedtrend.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,1 och ADX är fallande kring 19 vilket innebär ett trendlöst tillstånd.

Volymen har med tanke på den förkortade handelsveckan varit hyfsad. igår var högre än i måndags och noterades 3 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen håller på att bestämma sig om den ska upp- eller ner.

På ovansidan möter närmast 1560 följt av 1572-1582 men framförallt zonen kring 1590-1600.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1542 som om nivån punkteras utan att snabbt återtas signalerar om en nedgång mot vårens bottnar mellan 1500-1480.

På lång sikt är jag åter svagt negativ och vill se att tidigare signifikanta lågpunkter och toppar håller för att så småningom åter bli neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället netural och vill se om indexet ”lämnar” 50-dagars medelvärde med en upp- eller nedgång, det krävs några dagar för att bekräfta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge kursen inte etablerar sig över eller under 20-dagars medelvärde alternativt markerar en ny pivottopp eller lågpunkt.

Sammanfattning: Osäkerheten hos placerarkollektivet innebär att OMXS30 för tillfället är fångat i en tradingrange mellan 1592-1542. Vollan har avtagit så att detta även lett till en Squeeze och det vi vet är att utbrott från en sådan formation ofta blir kraftfull men däremot vet vi inte åt vilket håll utbrottet sker. Den av nivåerna i den rådande tradingrangen som tar ut eller punkteras kommer förmodligen att peka ut den riktning som kommer att råda de följande veckorna.

Motstånd: 1560 / 1568 / 1572-1582 / 1590-1600
Stöd: 1542-1540 / 1530 / 1500 / 1487 / 1482

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar