OMXS30 inför hösten

OMXS30 inför närmaste tiden (film på denna länk):

I starka stigande trender förlängs snittcykellängden (den blå linjen i diagrammet längst ner) medan den blir allt kortare i fallande trender. Just nu ligger snittet på 10 dagar mellan bottnarna och igår var det 12 dagar sedan den senaste lågpunkten, när säljtrycket effektivt sögs upp vid 200-dagars medelvärde. Kan det vara en mer signifikant lågpunkt? Ja, absolut. Om man studerar tiden för lägstanoteringen i oktober (från 2001 till nu) brukar den inträffa den 7 oktober (men det går att sätta startpunkten på så många olika år men i detta fallet valde jag 20 år. Det är några pusselbitar jag vill se för att bekräfta gårdagen som en signifikant lågpunkt och det är följande (i nämnd ordning): Stängning över EMA-8, Passering av standard line (kring taket i den fallande kanalen), priset och lagging line etablerar sig ovanför cloud span b. Den långa trenden och den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2188 är fortfarande intakta och så länge så är fallet talar mer för att den stigande trenden kommer återupptas någon gång under oktober än motsatsen.

Motstånd: 2227 / 2242 / 2256-2260
Stöd: 2217 / 2204-2196 / 2187

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar