Nyårsafton 2009

Vi kan nu summera halvtidsresultatet för år 2009.

Jag skriver detta inlägg för att skapa debatt och för att försöka se om det var ljus i som sågs i tunnlarna under våren 2009. Min utgångspunkt har varit att belysa de orosmoment som finns och att det långtifrån är säkert att det bär av uppåt det närmaste halvåret. Tro inte att det finns minsta substans i detta inlägg. Ta inlägget som svart humor och bara ett av flera möjliga scenarion det närmaste halvåret.

När vi skriver 31/12-2009 kan året sammanfattas så här:

1. Ekonomin återhämtade sig inte under 2009. Börsen hade ett ”bear market rally” i våras men har sedan backat i takt med grusade förhoppningar och minskade vinster för företagen.

2. Inflationshotet övergick under hösten till deflation. Riksbanken halverade räntan i juni, men utlåningen kom aldrig igång. Den lägre inlåningsräntan behövde bankerna som marginalförstärkning. Bankernas försämrade läge måste täckas med ännu större räntegap. Rörliga huslån ligger nu runt 3 procent.

3. Huspriserna fortsatte nedåt hela året och vi upplever åter en ny kris för kommersiella fastigheter. Stora områden gapar tomma i storstäderna. Nu höjs röster på att det måste ställas krav på högre kontantinsatser och högre amorteringstakt. Den förda räntepolitiken har tyvärr bara gynnat bankerna som har använt den lägre inlåningsräntan för att dreva alla läckor i de sjunkande skeppen. Den höga skuldsättningsgraden på fastigheter i kombination med fallande huspriser håller på att skapa en förtroendekris. Marknadspriserna på fastigheter är i många fall lägre än belåningen.

4. OMXS30 låg länge och pendlade mellan 750 och 850, men i augusti bröts stödnivåerna och börsen har sedan dessa fallit tillbaks till 600-nivån där nedgången nu verkar ha stagnerat.

5. Metallpriserna toppade i slutet av maj och ligger nu på de nivåer vi hade vid årsskiftet 2008/2009. De förväntningar som efterfrågan i Kina drev på vid halvårsskiftet avtog och priserna föll igenom viktiga stödnivåer.

6. Oljepriset steg under första halvåret och var uppe på 72 dollar per fat för att sedan trilla ner mot 55 dollar och vända av uppåt igen. Oljepriset närmar sig nu åter 100 dollar per fat och vi kan konstatera att Peak oil inte bara ett modeuttryck, nu får vi känna på effekterna.

7. Dollarpriset började året med att falla och efter några försök att nå 8 kronor har det nu trillat tillbaks till 6,50. 

8. 10-års räntan har efter år av nedgång stigit med nästan 50 procent under 2009. En indikation på att finanskrisen ännu inte är över.

9. Bankerna har blivit tvugna att bromsa upp den ökande utlåningen genom att öka räntegapet ännu mer. Styrräntan har legat på samma nivå hela hösten. Krisen för storbankerna SEB och Swedbank escalerade när Lettland till slut blev tvugna att devalvera i september. Vi har förmodligen inte sett slutet på bankernas kris. Handelsbanken har klarat sig ganska bra, men både SEB och Swedbank har tvingats ta in mer penga för att undvika konkurs. SEB:s vd Annika Falkengren fick till slut sparken då det uppenbarats att banken manipulerat redovisningen för att dölja förluster, som ändå kom upp till ytan Hennes oansvariga nonchalerande av förlusterna blev hennes fall. Det räckte inte med ”bara vinnarskalle”.

10. Lettland blev tvugna att devalvera efter IMF:s förhandling i september.

11. Fiat köpte till slut Saab efter att bluffen runt Koenigsegg avslöjats.

12. Regeringen har ändrat reglerna för elcertifikaten och tvingar nu övriga elproducenter att köpa ännu fler certifikat till priser som staten bestämmer.

13. Konkursnivån har fortsatt att stiga och ökningstakten börjar komma i närheten av det vi upplevde i början av 90-talet.

14. Arbetslösheten fortsätter att stiga och är på väg över tio procent. Den relativa arbetslösheten har nu ökat med mer än 2 procent det senaste året.

Men å andra sidan spirar ju optimismen i både USA, Kina och resten av världen efter att regeringarnas stödinsatser slått väl ut, så förmodligen inträffar inte något av ovanstående – om vi får tro på våra makthavare.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar