News Ticker

Måndag 8:e juni – nedåt och avvaktande

OMXS30 i fredags steg 0,25 procent till 770,48 under en ganska låg omsättning på 13,6 miljarder kronor. Börsen var mycket avvaktande i väntan på den amerikanska jobbstatistiken och påverkades naturligtvis av att den svenska penningmarknaden stängde vid lunch.

Veckan som helhet har varit mycket avvaktande med en knapp nedgång på 0,78 procent. Sedan årsskiftet har OMXS30 avancerat hela 16,3 procent.

OMXS30 har brutit den stigande trendkanalen och ligger sedan den 28:e april i en sidledes konsolidering. Stödnivån i konsolideringen ligger runt 745-750 och motståndsnivån ligger på 800-805. Stängningen i fredags var svag och osäker strax under MA20 som indikerar ett negativt börsklimat. Den amerikanska jobbstatistiken som först tolkades som positiv med färre nya arbetslösa än förväntat påstods ganska snabbt innehålla en mängd fel, vilket förmodligen är fallet eftersom andelen arbetslösa stigit mer än vad den faktiska siffran indikerade. Det fallande momentumet och den svaga stängningen indikerar en nedgång och bryter indexet ner under 760-nivån indikerar det en nedgång.

Dagliga stöd och motstånd:
Motstånd: 780 / 802 / 816
Stöd: 765 / 746 / 732

Stöd och motstånd på veckodata:
Motstånd: 795-800 / 820-825 / 860-865
Stöd: 747-752 / 734-737 / 697-702

omxs30real090605

I spåren på de fortsatta oroligheterna i Lettland tappade Swedbank åter mark och backade 5,66 procent till 36,70 vilket innebär att kursen nu befinner sig på ett kritiskt och starkt stöd vid 36 kronor. Bryts detta stöd är det fritt ner till 30 kronor. Enligt mitt sätt att se det kommer vi se ett fortsatt fall ner mot nästa stöd, det visar de tilltagande histogramstaplarna och att MACD etablerar sig på negativt territorium. Att kursen ökar avståndet mot EMA 14 tyder på att det negativa sentimentet förstärks.

swed-a3

 

Jag har sagt det några gånger den senaste veckan och det tål att upprepas, börsen är väldigt avvaktande och står inför ett utbrott. På den positiva sidan har vi en hel del makrostatistik som inkommit bättre än förväntat, det vi måste ha i åtanke är att börsen redan gått väldigt starkt och företagen har nu en hel del att bevisa. Förväntningarna på stigande vinster och bättre framtidsutsikter har redan diskonterats i en uppgång på hela 25 procent de senaste månaderna.

Det känns inte som om bättre än dåligt räcker för att fortsätta rallyt. Hade jobbsiffrorna som kom i fredags kommit några veckor tidigare hade det blivit ett rejält rally, men nu är osäkerheten för stor och den fortsatta riktningen är minst av allt självskriven. De kortare räntorna stiger oväntat fort, vilket är ett orostecken. Denna vecka kommer konsumentförtroendet i USA att testa marknadens förtroende för en fortsatt uppgång, kanske krävs det avsevärt högre förtroende än 50 för att köparna skall strömma till igen, i annat fall tror jag osäkerheten överväger och en nedgång mot i första hand stödnivång runt 750 kommer att testas.

Viktigt att hålla koll på idag:
– 01.50 Japan: Bytesbalans för april
– 09.30 SCB: Export- och importvolym. Tjänsteproduktionsindex april
– 10.45 Arbetsförmedlingen: Veckostatistik
– 11.00 Island: BNP för kvartal 1
– 12.00 Lettland: Konsumentprisindex för maj
– 12.00 Tyskland: Industriorder för april
– 17.00 EMU: Eurogruppsmöte

I New York blev lyckan kortvarig i fredags och börserna sjönk på bred front efter en halvtimme, dels på grund av misstanken att jobbsiffrorna inte stämmer och ett sjunkande oljepris.

I Baltikum fortsätter det att vara skakigt så kommer det att bli även den kommande veckan. Kreditvärderingsinstitutet Fitch meddelade att nästa utbetalning från IMF kommer att vara viktig för att den Lettiska Latens knytning mot euron skall kunna fortsätta.

Nedan kan vi se att S&P 500-terminen fortsatt att backa mot stängningen i fredags. Just nu (kl 07.40) ligger terminen på 0,43 vilket innebär ungefär minus 0,6 mot Stockholmsbörsens stängning i fredags.

I Asien är det blandad utveckling nu på morgonen. Japan ligger på plus 1,0 procent på jobbstatistiken från USA i fredags, men Hongkong backar 0,7 procent. Den svenska kronan stärks mot dollarn, men ligger oförändrad mot euron. Oljepriset har fortsatt utvecklingen från i fredags och backar även idag. Den taiwanesiska börsen som stigit kraftigt i maj backade mest i regionen, hela 3,3 procent.

indikatorer8

Lämna en kommentar