MACD och hur den kan användas (Teknisk analys)

MACD är en förkortning av Moving Average Convergence Divergence och sorteras in bland momentumindikatorerna. MACD jämför två exponentiellt glidande medelvärden och presenterar resultatet som en linje som normalt kallas för MACD-linjen som pendlar (oscillerar) kring ett medelvärde som brukar kallas för nollinjen. Standardinställning för MACD är 26-12-9 där MACD-linjen ritas som en linje som presenterar skillnaden mellan EMA-26 och EMA-12. I diagrammet placerar man en nollinje där EMA-12 bryter EMA-26. Det innebär att ju större avstånd det är mellan dessa medelvärden, desto högre eller lägre från nollinjen kommer MACD att visas. När värdet på MACD är positivt, alltså när det kortare EMA-12 är högre än EMA-26 och i diagrammet kommer MACD följdaktligen att befinna sig ovanför nollinjen i den positiva delen (the Bullish area). På motsvarande sätt kommer MACD-linjen att befinna sig i det negativa området när EMA-12 befinner sig under EMA-26 (the Bearish area). I bilden ovan till höger ser man tydligt att MACD-linjen bryter nollinjen där det sker en crossover mellan EMA-12 och EMA-26 I MACD-diagrammet som normalt presenteras under prisgrafen med samma tidsinställning,  lägger man normalt in en signallinje som består av ett exponentiellt medelvärde, beräknat utifrån MACD-linjen (inte prisgrafen). Normalinställningen för signallinjen är EMA-9. Den vanligaste tolkningen av … Fortsätt läsa MACD och hur den kan användas (Teknisk analys)