News Ticker

Livets tre faser

1. Utbildningsfasen – Första delen av livet går ut på att lära sig krypa, gå, prata, läsa, skriva, hyfs, fason, empati, sätta upp mål och att till slut kombinera detta med de talanger man begåvats med.

2. Förverkligandefasen – Den aktiva åldern består i att man praktiserar kunskaperna för att nå de mål som skall nås.

3. Återgäldandefasen – Livet känns inte meningsfullt förrän man fått möjlighet att ge tillbaks det man själv lärt sig, till andra, det är nog den bästa fasen.

Lämna en kommentar