Lektion 3 – Tobbes dödssynder

Det är enkelt att förlora pengar på aktier! Trots att det teoretiskt sett är 50% chans att lyckas med en affär är det många som har svårt att lyckas med sina aktieaffärer. I lektion 3 går vi igenom de värsta dödssynderna som bör undvikas (tyvärr har jag lyckats med de flesta…)

# 1, att inte klippa av förlusterna i tid
Att inte klippa av förlusterna i tid är nog det vanligaste felet bland traders. En traders viktigaste verktyg är absolut kapitalet och man får inte låta kapitalet eroderas. Utan kapital blir det inte lätt att livnära sig på trading. Tradern måste acceptera att förluster är en del av tradingen och det gäller att lära sig att se förluster som något positivt. En liten förlust skall ses som en vinst, för om du inte hade stängt positionen och den fortsätter ner hade vinsten blivit mycket större. En stop loss på 2% i en position som motsvarar 10% av det totala kapitalet innebär ju inte mer än 0,2%, vilket jag anser vara inom ramarna för de money management-regler som skrivits in i affärsplanen. Många traders ägnar den mesta av sin tid åt att försöka undvika förluster, detta gör tradern osäker och nervös. Det går inte att hitta någon ”heliga gral” för att helt undvika förluster.  Precis som i livet vid sidan om tradingen är det inte de stora inkomsterna som skiljer den rike från den fattige, det är de små kontrollerade utgifterna. 

Vad lär vi oss av detta?
– Låt aldrig en förlust växa till något som inte ingår i affärsplanen och dina regler för  money management noggrant.

#2, flytta aldrig den initiala stop lossen
Innan vi går in i en position måste vi ha klart för oss på vilken nivå vi skall sätta vår initiala stoppen. Hur tight vi sätter denna beror dels på vårt money management, och var vi befinner oss tekniskt. Det viktiga är dock att nivån på den initiala stoppen skall bestämmas innan position tas. Precis som när man provanställer en person i ett företag bestämmer man innan anställningen  hur mycket personen får kosta i tid och pengar innan provanställningen (stop lossen) skall upphöra.

Vad lär vi oss av detta?
– Ändrar du en initial stop loss en gång är det lätt att sedan göra det igen och igen. Om du gång på gång blir utstoppad av de initiala stopparna kanske du sätter de för tight, gå tillbaks och kontrollera vad som hände efter det att dina initiala stoppar löst ut.

# 3, att söka mer kunskap
När vi tradar översköljs vi av information, det formligen väller in den ena bolagsrapporten och nyheten efter den andra. ”Nu skall vi ner i källaren”, ”nu är botten nådd”, ”nu kan inte Volvo bli billigare”, ”nu är det köpläge” och varje dag är det likadant. Något av det viktigaste som finns för att lyckas som trader är att inte lyssna för mycket på vad alla ”förståsigpåare” säger. Bilda dig alltid en egen uppfattning. De flesta känner säkert igen sig när det kommer en nyhet och kursen börjar dra iväg, det kommer något tick emot oss och vi väntar på att det skall komma något tick till för att vi skall kunna gå in i position. Helt plötsligt kommer ett rejält tick och vi inväntar en liten rekyl för att komma in bättre. Rekylen kommer inte, vi inväntar ett litet tick till för att vara säkra. Snart tycker vi aktien blivit för dyr, vi har skapat oss ett så kallat mentalt ankare, som motsvaras av den kurs aktien hade innan den satte fart. Snart kommer samma nyhet igen, från en annan nyhetsbyrå och äntligen kommer det efterlängtade ticket nedåt och så pang – du köper. Strax därefter kommer nästa tick nedåt och strax nästa, vilket innebär att aktien vänt och börjat rekylera ned. Efter en kort stund ligger du minus och blir utstoppad. Efter en stund händer samma sak igen och du ytterligare en förlust att lägga till handlingarna. Ditt självförtroende får sig en törn och osäkerheten kommer smygande. Du börjar misströsta och tycker inte att du kan lita riktigt på modellen. Detta får till följd att du bygger upp ett visst motstånd och tycker det känns lite obehagligt att ta position, du inväntar ytterligare information, för att vara ”helt säker” så att du inte förlorar pengar denna gång. Det är ett naturligt drag hos alla människor att vilja vara helt säker, men den som kan agera när signalen är bekräftad enligt modellen utan att söka efter mer information är den som på sikt drar längsta strået. Marknaden har ofta en tendens att reagera snabbare än informationen, följ modellen och var noga med stop loss så är det ingen fara att ta en och annan kalkylerad liten förlust, hellre det än att hela tiden hamna ”vid sidan” om bra tillfällen.

Vad lär vi oss av detta?
Det är inte mängden information som gör att du lyckas som trader, se till att vara konsekvent och lita inte på rykten, de flesta talar i egen sak.

# 4, lita inte på rykten
Det är många som lever på att sälja förhoppningar och många är de som hoppas att just ”detta” analysbrev skall vara just det brev som kommer att ge den information som är den heliga gralen. I kända affärstidningar kan man på en och samma dag läsa att aktien XYZ är lågt värderad och i stort sett bara skall kan gå upp, för att strax därefter i samma tidning läsa att rekommendationen sänks. Otaliga är de exempel när en analytiker eller ett mäklarhus säger en sak och gör en annan, nedan får man en köprekommendation från Goldman Sachs på Volvo, i bilden under ser man att de själva börjar sälja ut Volvo strax efter sin egen köprekommendation. Varför gör de så här? Jo, de har med all säkerhet en lager av Volvo som de måste sälja och självklart vill de då inte att priset skall sänkas för mycket av deras eget säljtryck.

1

 2 
GSI har köpt mycket Volvo de för några månader sedan.

3 
I samband med köprekommendationen börjar de sälja..

Den 24/8-2008 sänker SHB rekommendationen för Sandvik och en minut efter nyheten börjar de tanka på sig Sandviken, förmodligen var det avsikten men vill ju hålla ner kursen.

Vad lär vi oss av detta?
Lita inte på andra de har ofta mycket att säga, men ofta är syftet bara att rädda sitt eget skinn.

# 5, ändra aldrig tidsinställningen
Vid daytrading skall aktiediagrammet vara inställd på 5 minuter, vilket är det minsta tisdintervall jag rekommenderar dig att arbeta med och då skall klimatet stå på 15 minuter. När det gäller swingtrading brukar inställning 1 timme på aktien och 1 dag på klimatet fungera bra. Inte sällan ser jag traders som ändrar och kör aktiediagrammet på 1 minut för att sedan ändra tillbaks till 5 minuter. En gång var jag tom på en kurs där instruktören hela tiden hoppade mellan olika tidsinställningar under tiden han var i position. Denna typ av agerande kan vara förödande, jag skall förklara genom att ge ett exempel: Modellen visar köp, med standardinställningen på aktiediagrammet på 5 minuter, men efter en liten stund går positionen på fel håll och hamnar ganska snabbt vid den initiala stoppen, där tradern skall sälja. Tradern tycker inte detta känns bra utan ändrar tidsinställningen för att se hur det ser ut om diagrammet ställs på 15 minuter, nu ser det plötsligt mycket bättre ut, det kanske kan vara läge att swinga aktien, eftersom tradern ser att det finns ett tydligt stöd bara en bit ner. Skulle det nu visa sig att aktien tar ny fart och tradern tjänar pengar på just denna affär kan detta invagga honom i att det är ett okej sätt att trada. Förr eller senare, troligen förr kommer traderna att få ett stort gap på fel håll dagen efter och vägen ner i det stora svarta hålet har bara börjat. För att undvika att hamna i denna farliga fälla gäller det att alltid hålla sig till den tidsinställning som gav signal för entry till dess att exit skett i traden. Ändras tidsinställningen skall även klimatet ändras. Ändra aldrig en initial stop loss!

Vad lär vi oss av detta?
Att ändra tidsinställningen för ett diagram är att personifiera en feg trader. Det enda skälet till att ändra en tidsinställning är att försöka undvika känslan av att må dåligt av att ta en förlust.  Resultatet av att ändra tidsinställ

# 6, bli inte självgod
Tyvärr har jag själv fått smaka på vad det innebär att drabbas av den sjätte dödssynden. När jag sålt av mina företag och började trada efter en modell som jag lärt mig gick det tyvärr alltför enkelt och bra i början. Jag trodde skälet till mina framgångar var ”min utomordentliga” förmåga som trader. Detta innebar att jag sänkte garden och tog större och större risker, vilket till slut blev väldigt dyrt. Istället för att bli självgod och sänka garden bör man inse att för varje affär som görs med vinst är man närmare en förlustaffär. Det kan vara klokt att köra ett tag med mindre positioner, säkra av vinster med 2 for 1 principen och kanske göra färre affärer en tid efter en serie av lyckade affärer. Bli inte självgod, inga träd växer till himlen. Se till att alltid backtesta, även de affärer som ger vinst. Håll huvudet kallt och låt inte framgången göra dig kaxig.

Vad lär vi oss av detta?
Efter en serie av bra affärer kommer du för varje affär närmare en förlust. Tro inte att du kan överlista marknaden. 

# 7, försök inte lyckas på fel sätt
De flesta håller nog med mig när jag säger att pengar kan tjänas både ärligt och oärligt, men du undrar kanske vad detta har med börshandel att göra? Går det att tjäna pengar på ”fel sätt” på börsen? Svaret är ”Ja”. En trader som inte effektuerar stop loss när så skall ske och detta sedan resulterar i att tradern gör en vinstaffär på grund av att positionen efter det vände på ”rätt håll” agerar inte enligt modellen Winning Trading. Positionen skulle stängts omedelbart när den initiala stoppen talade om att det var dags att gå ur positionen. Detta agerande att ignorera den initiala stoppen kommer att straffa vederbörande. Detta gör att tradern vänjer sig vid ett felaktigt beteende och kommer med stor sannolikhet att upprepa detta beteende men de flesta gångerna kommer inte utvecklingen av positionen att vända tillbaks vilket resulterar i att tradern blir fast i en lång nedgång, förmodligen paralyserad och får en stor förlust som resultat av sitt felaktiga beteende.
Vad lär vi oss av detta?
Se till att träna på att få ett ärligt börsbeteende, tjäna pengar på rätt sätt så att du inte av misstag får smak på ett oärligt börsbeteende. 

# 8, räkna inte pengar
Oskar Wilde lär ha sagt; ”När jag var liten trodde jag att det viktigaste som finns var att tjäna pengar. Nu när jag är äldre vet jag att det är så”. När vi tradar är vårt enda mål att tjäna pengar och det skall också vara den drivande faktorn. Trots att den största drivkraften för varje trader skall vara att tjäna pengar, är det precis lika viktigt att helt ignorera resultatet när vi väl är inne i en position. Verkar det konstigt? Ja, det kan jag förstå, men sitter du hela tiden och är fixerad av resultatet för denna enskilda traden, blir man lätt stressad, rädd, ängslig att förlora pengar och hindrar oss från att titta på modellens signaler. Följ bara signalerna enligt modellen, klicka gärna bort portföljresultatet och fokusera till att börja med bara på den initiala stop lossen, därefter om någon av modellens parametrar går emot den aktuella traden. Hur många gånger har du inte med rädsla för att förlora pengar, för att kursen går lite emot stängt positionen för att kort därefter suttit helt paralyserad och tittat på när kursen dragit iväg?

Vad lär vi oss av detta?
Följ bara modellen, titta inte på resultatet i den enskilda traden, inte ens per dag. Se bara till att veckoresultatet är positivt, annars är det lätt att dra på sig negativ stress.

# 9, bli inte kreativ
Det jobbigaste med trading är den psykiska press man utsätts för när man sitter och väntar timme efter timme på att det skall bli läge att gå in i position. Helt plötsligt händer det, en nyhet som direkt speglar sig i kurserna som börjar röra sig. Vi har fått med oss parametrarna på aktien, men klimatet har fortfarande inte riktigt brutit igenom på det håll som aktien är på väg. Men, tänker du; ”klimatet kommer ju snart med på rätt håll…”. ”Går jag in i positionen nu får jag ju med mig en större rörelse…” Detta är ett mycket farligt sätt att agera och det kommer att straffa sig. När vi tradar måste vi koppla bort känslor och förvissa oss om att vi har alla de ingående parametrarna med oss. Se till att minimera aktierna så att du slipper se de, tills du får med dig även klimatet och vice versa.

Vad lär vi oss av detta?
Försök aldrig vara smartare än modellen, se till att ha tålamod och bli aldrig kreativ.

# 10, gå aldrig emot den långa trenden
Winning Tradings viktigaste parameter är klimatet. Vid daytrading är det OMXS30 inställd på 15 minuter. Klimatet är den starkaste och viktigaste enskilda komponenten i vår modell och vi får aldrig gå emot den. Om en aktie drar iväg tvärtemot klimatet måste vi vänta med att gå in i positionen till dess att även klimatens parametrar är på med oss. I de fall vi blir ”kreativa” och tror att vi är smarta för att vi går in lite innan klimatet är med oss får vi ofta positionen emot oss precis innan klimatet bryter igenom.

Vad lär vi oss av detta?
De allra flesta aktier utvecklas på samma sätt som klimatet, en aktie som går tvärtemot klimatet kan vända helt oförutsett och gör det ofta.

# 11, snitta aldrig ner dig
Få strategier riskerar att kosta mer än strategin att ”snitta ner sig”. Att köpa mer i en fallande trend, bara för att man inte har stängt positionen när stoppen bröts är som att ”kasta friska pengar efter sjuka pengar”. Det är lika dumt att köpa fler aktier som går på fel håll och tro att misstaget skall bli mindre för att man köper fler, som att hoppa på en buss som går åt fel håll och tro att det blir rätt bara för att jag stannar kvar på bussen.

Vad lär vi oss av detta?
Ett misstag som begåtts blir inte bättre för att man gör ett till.

# 12, spara inte långsiktigt
Hur ofta har man fått höra från mäklare, rådgivare och andra förståsigpåare som rekommenderat en aktie som inte utvecklat sig så väl att; ”du sparar väl långsiktigt, aktien kommer snart att sätta fart igen”. Om man köper en aktie för uppgång, vad finns det då för logik i att sitta kvar i positionen när den vänder ner, detta gör ju självklart att avkastningen blir mycket sämre. Det är som att segla, när man kryssar och vinden vrider så att man seglar bort från målet. Det gäller ju att slå så att kursen pekar mot målet. Argumentet att ”spara långsiktigt” är ofta ett sätt för rådgivare att hålla dig lugn och inte erkänna att de lurat dig.

Vad lär vi oss av detta?
Sitt aldrig kvar i en aktie som går emot klimatet, kämpa inte emot strömmen, simma med den!

# 13, förlust även om du inte sålt
Till skillnad från de som sparar ”långsiktigt” är en orealiserad förlust, precis lika stor förlust som en realiserad. På samma sätt som rådgivare döljer sina fel genom att försöka lura i dig att ”du sparar långsiktigt” hör man ofta att de säger; ”du har ju inte förlorat något, förrän du sålt…”. Vad är det för struntprat. Självklart är en orealiserad förlust en lika stor förlust som en realiserad. Det är lätt att lindra smärtan av en dålig affär genom att övertyga sig själv om att affären inte är misslyckad, inte du heller. Ofta blandar tradern ihop förluster och tycker det är ett personligt misslyckande, vilket det inte är. Utan förluster lär du dig inget och det är bara du som har känslor för din förlust, tänk på att aktierna helt saknar känslor och lojalitet! Förluster är en del av tradingen, vi skall vara glada åt små kontrollerade förluster, de är egentligen vinster för om vi istället följer med förlusterna nedåt kan de bli i princip hur stora som helst. Törs vi inte göra förluster törs vi till slut inte göra några affärer alls. I Sverige får vi kvitta förluster mot vinster och det gör att många bara säljer av så mycket aktier så att det motsvarar vinsterna. Om man inte tar med i beräkningarna att vissa affärer ska gå med förlust kommer inte njutningen av vinstaffärerna att uppväga obehaget av förlustaffärerna. Forskning visar att de flesta människor har lättare för att sälja vinstaktier än de med förlust, fastän det logiska och det lönsamma är precis tvärtom.

Vad lär vi oss av detta?
En aktie är aldrig mer värd än vad andra vill betala för den. 

# 14, tänk inte för mycket
När jag säger att det är fel att tänka menar jag att det inte får bli så att man sitter och tänker så mycket så att det går över i det jag vill benämna som ”kronisk tvekan”. När man frågar de som har en tendens att tänka för mycket får man långa och krångliga utläggningar, förmodligen är det så deras tankar ser ut också. Duktiga traders är människor som får saker gjorda, men när man frågar de vad de gjort har de ofta svårt att förklara, de ”bara gör”. Tänker man för mycket är det i regel ett tecken på osäkerhet. Lita på modellen och gör som den säger, då lyckas du.

Vad lär vi oss av detta?
Agera på de signaler som ges – Låt modellen bestämma.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar