Lektion 2 – Tradingpsykologi

Psykologi – styrka eller svaghet?
Ordet psykologi betyder ”läran om själslivet” men i modernt språk menar vi för det mesta hur vi handlar när vi påverkas av yttre omständigheter. En av de största fienderna vi har när vi tradar är våra invanda beteenden som kan ställa till stora problem för oss.

Egentligen är det ganska enkelt, det gäller att behålla de aktier som går bra och låt vinsterna växa, men sälja de som går på fel håll. Enkelt eller hur? Om man slumpmässigt köper aktier har man 50% chans att lyckas med placeringen, om man då har en bra modell att följa och klippa förlusterna snabbare än man säljer aktier med vinst då tjänar man väl pengar, eller? Jo, det stämmer och många tradingmodeller bygger på detta enkla faktum, men Winning Trading filtrerar bort en hel del felsignaler, men principen rid vinsterna och klipp av förlusterna snabbt är ett vinnande koncept.

Ofta säger man till sig själv att nu har ju kursen gått upp så mycket så nu är det försent att kliva på tåget, vad är det som säger att kursen inte går upp mer? Omvänt hör man ofta att nu har aktien XYZ gått ner så mycket, så nu kan den väl inte gå längre ner. Vi måste ha följande klart för oss; en aktie kan stiga hur mycket som helst men ”bara” gå ner 100%. Det innebär att om vi får en bekräftad signal att gå in så skall vi inte bry oss om hur mycket den hittills gått upp. En och annan kommer väl ihåg när Ericsson 2002 föll från 200 kronor ner till 50 kronor och många var de som sade att ”nu kan inte Ericsson sjunka mer”, några månader senare var det många som mådde dåligt när kursen tangerade 3,50.

Ett vanligt misstag hos nybörjaren är att man säljer de aktier där man ligger plus för att ”säkra vinsten” och behåller de som inte gått så bra för att man hoppas att de skall ”rätta till sig”. Du har säkert hört det förr, av din bankman eller mäklare, speciellt när någon av deras rekommendationer inte gått så bra. ”Det är ingen fara du sparar ju på lång sikt, eller hur”? ”Det du inte sålt har du ju inte förlorat något på…”. När du sysslar med daytrading är en orealiserad förlust lika mycket förlust som en realiserad och vi sitter inte kvar med aktier som inte följer vår modell.

Trading är även på denna punkt precis som att driva företag – det är inte det som varit som är intressant utan bara vad framtiden kan ge. Ytterligare ett skäl att följa marknadstrenden, går marknaden ner skall vi bara titta på blankningar, går marknaden upp skall vi bara gå in i köppositioner.

Känner man att man har problem att sälja aktier med förlust trots att modellen säger oss att göra så, då bör man överväga att syssla med något annat.

Den kände tradern Ed Seykota har sagt att det är tre saker som är viktigt när man tradar:

1. Klipp av förlusterna snabbt!
2. Klipp av förlusterna snabbt!
3. Klipp av förlusterna snabbt!

Klarar du att följa dessa tre grundregler har du chans att lyckas som trader.

Lefévre har sagt ”Om du inte kan ta en liten förlust snabbt, kommer du förr eller senare att få ta en förlust som kan vara modern till alla förluster”.

Avundsjuka är en stark kraft, denna påverkar även våra aktieaffärer, det vore fruktansvärt om vår bästa vän skulle köpa en aktie som gör honom/henne rik. Hur löser vi det? Jo, vi köper samma aktie, för säkerhets skull. Hellre riskera att förlora lite pengar än att stå vid sidan om och se på när vår bästa vän blir rik. Detta irrationella beteende gör att vi ibland gör ologiska affärer istället för att göra det vi skall, nämligen att vänta och vänta utan att vi får parametrarna för att göra entry med oss. När man suttit många timmar framför datorn och det inte blivit läge att gå in i position är det lätt att bli ”kreativ”. Man tycker sig se att ”nu bryter det snart upp”, så nu kan jag lika bra gå in så jag får med mig hela rörelsen.

Det är inte ovanligt att det som känns helt fel ändå visar sig vara det rätta. Vi måste agera proffsigt och försöka koppla bort våra känslor när vi tradar. Att tro att en botten är nådd för att efter ett kort tag se nedgången accelerera är frustrerande och kan få den starkaste att agera irrationellt. När vi befinner oss i ett förlustläge som vi inte förväntat oss är det oerhört frustrerande och hjärnan har en tendens att tänka logiskt. När vi tar en position har vi precis innan vi går in i positionen bestämt oss för exakt hur mycket vi tycker att vi accepterar att förlora, vår initiala stop loss. Faller kursen till denna nivå kliver vi av utan att tänka efter och är nöjda med att ha fått en liten men kalkylerad förlust.

Investerare som köper aktier och har för avsikt att behålla de tills de kan säljas med vinst lever med vårt sätt att se det väldigt farligt. Många rådgivare säger (delvis för att rädda sitt eget skinn) att det är ju ingen förlust så länge man inte säljer positionen, med vårt sätt att se är en orealiserad förlust en precis lika stor förlust som en realiserad.

Det är viktigt att ta den psykologiska aspekten på mycket stort allvar. Jag som skriver denna bok är övertygade om att det är enklare att koppla bort känslor om man har tydliga regler som visar oss när vi skall köpa och sälja. Tro bara inte att det är enkelt att stå emot den psykologiska pressen för att ni gått en kurs eller lärt er en bra modell. Precis varenda affär vi går in i kan gå fel! Planen för den enskilda affären skall vara klar innan affären tas, när vi väl är inne i position är det fel tid att börja tänka på hur vi skall agera. Om kursen går åt önskat håll är det enkelt, men om den inte utvecklas åt något håll alls och klimatet börjar gå emot oss, skall vi stanna kvar i positionen eller sälja den innan kursen börjar falla? I vilket fall som helst gäller det att ha klart för sig innan positionen tas på vilken nivå den initiala stoppen läggs och när vi skall börja minimera affärsrisken. Det är precis som en hockeymatch, taktiken har vi klart för oss innan vi går in på isen, när vi väl är där gör vi jobbet enligt plan. Skillnaden är att på hockeymatchen kan de ta timeout en gång för att tänka klart, det kan vi inte när vi tradar, därför skall det vara gjort innan vi tar position, vi har inte förmånen att ta time-out för att tänka klart.

Många rekommenderar att börja papperstrada utan att gå in och ta riktiga positioner, jag är däremot av den uppfattningen att man inte utsätts för samma press när det inte är riktiga pengar. Jag rekommenderar istället att man tränar genom att gå in med så små positioner som möjligt för att se att modellen fungerar och samtidigt tränar man på de olika handgreppen.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar