Kortsiktigt översålt men uppstudar är nu läge att gå kort

sammanfattningNEW YORK: TAPPADE FART MOT SLUTET, KINA OROAR, S&P 500 -1,1%

STOCKHOLM (Direkt) Trots en stark jobbrapport orkade inte Wall Street försvara sina initiala uppgångar, varför fredagen stängde i rött. Den senaste tidens oro över börs- och valutatapp i Kina var fortsatt i fokus och det som tyngde marknaden.

Vid stängning hade Dow Jones sjunkit med 1 procent till nivån 16.343, medan Nasdaq var 1 procent lägre vid 4.643. S&P 500 backade 1,1 procent till 1.921.

Omkring 920 miljoner aktier omsattes på New York-börsen och 2.200 miljoner på Nasdaq.

”Vi befinner oss fortfarande i en ‘risk-av miljö’. Jag tror att varje uppstuds blir kortvarig tills att den ekonomiska tillväxten förbättras. Jag tror inte att det är rätt tillfälle att köpa aktier”, sade mark Spellman, fondförvaltare vid Alpine Funds i New York, till Bloomberg.

Antalet sysselsatta i USA ökade med 292.000 personer i december, mer än väntade 200.000. RDQ Economics skrev att det milda vädret har gett stöd åt jobbökningen, vilket inte minst setts i byggsektorn. Trots den robusta datan lyckades inte börsen stiga. Marknaden valde i stället att fokusera på Kina vars börs under veckan sjunkit betydligt, samtidigt som landets valuta sjunkit vilket gett konjunkturoro.

På aktiefronten var finans sämst presterande sektor inom det breda S&P500-index, där bland annat JP Morgan stängde vid minus 2 procent.

Ännu sämre gick det för Gap som avslutade 14 procent lägre sedan det redovisat en större försäljningsminskning än väntat i december.

Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation var 3 punkter ned till 2,11 procent.
Stockholmsbörsen i fredags: I fredags skrev jag: ”Torsdagens kursstapel stängde i den övre delen med en rejäl svans på nedsidan men lyckades inte ta ut några av de närmaste sekundära motstånden. Var beredd på att uppstudsar kan bli kortvariga och så fort det börjar svansa till sig på ovansidan talar mer för fortsatt nedgång.”

Fredagen inleddes upp och de som tog position under torsdagen för att övernatta fick två chanser att komma ur vid gapmotståndet 1380 och en hyfsad vinst. I intradagsupplösning bjöds vi på en dubbeltopp kring 1380 med en målkurs kring 1340. Veckostängningen var svag och noterades kring 1349 vilket motsvarade en nedgång med 0,6 procent i fredags och året första handelsvecka noterade en nedgång med hela 6,8 procent!

Under mer än en månads tid har vi nu sett att köparna helt saknar självförtroende. Så fort kursen stiger tar säljarna över taktpinnen efter några timmar eller dagen efter. Av de senaste 24 kursstaplarna har endast 4 stängt positivt.

Volymen noterades utom vid halvdagen tisdags klart över snittet och i fredags noterades volymen 17 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg 31 procent av de aktier jag dagligen bevakar i fredags och endast telekombolagen steg så att det är värt att nämna. Sämst gick åter oljebolagen fölt av råvaror och hälsovård. Viktmässigt var det Nordea, Assa, Swedbank, Atco A och Fingerprint som tyngde indexet mest med totalt 4,5 av de 8,4 punkter som nedgången motsvarade. Totalt sett tolkar dock placerarkollektivet glaset som halvtomt.

Nyhetsbyrån Direkt:

RAPPORTER

ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– Alcoa (efter USA-börsernas stängning)

BÖRSSTATISTIK
– Finnair: trafiksiffror för december kl 8.00
– Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft
– Melker Schörling: presenterar substansvärde
– Svolder: presenterar substansvärde

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM
– Endomines: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 25/1)
– Fastout: första dag för handel på Aktietorget

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS
– Tokyobörsen har helgstängt

MAKROSTATISTIK
– Danmark: KPI december kl 9.00
– Norge: KPI december kl 10.00
– AF: veckodata kl 10.45
– USA: LMCI, arbetsmarknadsindikator, december kl 16.00

CENTRALBANKER
– ECB: veckodata över värdepappersköp kl 15.45
– Fed: Dennis Lockhart talar om USA:s ekonomiska utsikter kl 18.40

MAKRO ÖVRIGT
– Japan: helgstängt

USA-börsen i fredags: I fredags skrev jag: ”Det råder nu sälj i de flesta tidsupplösningar och vollan tilltar. Vi vet att det kommer uppstudsar men så länge ingen av de närmaste motstånden tas ut och hålls ska vi snarare se dessa som lägen att komma in i positioner för nedgång till ett bättre pris.”

Fredagen inleddes upp mot 1960 men redan efter några minuter hade säljarna åter börjat visa sig. När stödnivån kring 1935 punkterades en timme innan stängning tilltog säljtrycket. Stängningen vid 1922 motsvarade en nedgång med 1,1 procent.

Kursen har nu fallit med mer än 7,5 på 7 dagar och de senaste 19 åren har det inte inträffat mer än 30 gånger och i 21 av dessa har kursen stått högre efter nästa handelsdag. Senast vi såg en lika kraftig nedgång var i augusti förra året och då fortsatte kursen ner även den 8:e dagen med 1,4 procent för att sedan stiga med 3,9 procent den 9:e dagen.

Kursen har alltså fallit 6 av de senaste 7 dagarna men volymen har dock inte nått några extrema nivåer även om det utan tvekan är distribution som gäller. Volymen i fredags var något lägre än i torsdags men trots det 24 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i något mer än 60 procent av åren. Förra året noterades dock en nedgång med marginella 0,3 procent från den 11/1 och fem dagar framåt. Cykliskt är det som jag sagt sedan årsskiftet 70 procents chans för en lågpunkt fram till den 18 januari vilket även stämmer bra med det historiska utseendet som jag nämnde i den senaste säsongsanalysen (som du hittar på analyssidan).

worldindikators

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar