News Ticker

Industriproduktionen föll med 22,9 procent i mars jfr förra året

Enligt SCB:s senaste statistik över industriproduktionen minskade den i mars med 22,9 procent, jämfört med samma månad förra året.

Den största minskningen skedde inom fordonsindustrin som noterades för hela 55,7 procents nedgång.

I tabellen nedan kan ni se fördelningen inom olika branscher.

industriproduktion

Lämna en kommentar