Fredagen 27:e mars – inte alls säkert vi följer USA upp

Efter en avvaktande handelsdag tog det fart den alla senaste halvtimmen vilket fick börsen att sluta precis ovanför nollstrecket på 0,2 procent på motståndet vid 667 punkter under måttlig omsättning på 14,2 miljarder kronor. 201 aktier gick upp och 173 gick ner.

Igår var det H&M som höll i taktpinnen och kom med en betydligt sämre rapport än väntat. Den svaga kronan påverkar resultatet negativt med 500 miljoner kronor. Aktien föll med 3,5 procent till 316,50. Resulatet var 13 procent sämre än väntat. Åter har vi lärt oss att aldrig handla något innan rapport och inte lita på vad analytikerna skriver dagarna innan. Det är mer för att rädda sitt eget än andras plånböcker.

Ericsson har varit inne i en negativ trend under den senaste veckan, men repade sig något på slutet och stängde precis ovanför nollstrecket.

Bankerna gick tvärtemot bankerna i USA och stängde uppåt allihop. I USA igår var bankerna motpol till uppgången och därför skall vi hålla de under bevakning idag om det blir nedåtåka.

Kl. 08.05 Kinas största biltillverkare Geely handelsstoppades utan att meddela orsaken på Hong Kong börsen. Detta satte ordentlig fart på ryktena om ett köp av Volvo Personvagnar (e24).

OMXS30 ligger i den övre delen av konsolideringsformationen på medellång sikt. För att etablera och bryta den längre fallande trenden som indexet fortfarande befinner sig i, krävs en etablering ovanför nivåerna kring 700. Ett starkt motstånd har vi runt 686 som testats flera gånger den senaste tiden och stått pall för försöken. Taket i konsolideringsformationen kan utgöra en vändning nedåt, men på kort sikt ligger kursen över det glidande medelvärdet och RSI visar på en stigande trend. Jag anser ändå indexet ligga kvar i sin negativa trend tills motståndsnivåerna bryts under tilltagande volym och kursen etablerar sig ovanför 700-nivån.

090326_omxs30real2

Kl. 08.45 Lundin Mining och Epicept ser bra ut för uppgång vid ett positivt klimat.  SEB A tappar momentum, gick starkt igår men har börjat backa ner från motståndet runt 28,50, kan bli en blankningskandidat vid negativt klimat.

Efter flera positiva nyheter blev gårdagen en bra börsdag i USA. De teknikintensiva bolagen samt delaljhandeln agerade draglok. Wall-Mart avancerade 2,1 procent. När börserna stängde hade S&P 500 avancerat 2,3 procent och försöken att etablera sig över 800-nivån verkar lyckas. DJIA steg 2,2 och Nasdaq forsade på ända upp till 3,8 procent och slutade på 1587 punkter. Det omsattes 4,4 miljarder aktier.

Bankerna gick emot strömmen trots att Obama-administrationen nu gör allt för att hålla humöret uppe så att man ”hinner” bli av med de giftiga tillgångarna innan missmodet åter tar grepp om situationen. Citigroup backade 4,8 procent och Bank of America 1,6 procent.

USA:s BNP sjönk med 6,3 procent, vilket var något bättre än analytikernas förväntningar. Antalet nyanmälda arbetslösa ökade med 8000 personer till 652000 på veckobasis.

S&P 500 har precis brutit den fallande trenden, detta indikerar först och främst en flackare nedgång. Men etableringen ovanför den starka 800-nivån är ett första styrkhetstecken. Indexet har starka stöd på 800 och 750-nivån, uppåt är det motstånd vid 875 och 915 som gäller. Jag är neutral till indexet, men pendeln börjar svänga över mot det lite mer positiva hållet.
– För övrigt är det helt sanslöst att läsa att Mona-trojkan väljer att presentera ett ”ansvarssätt” att lösa krisen genom att höja skatter. Jag kommer att återkomma till detta under dagen. Men som lösning på problemen menar man att om skatten höjs för de rikaste så löser man problemen. Alla, även Mona, vet att en höjning av förmögenhetsskatten gör att betydligt mer kapital går om intet för statskassan när kapitalet flyr utomlands. Arvsskatten som bara drabbar de som skött sig genom livet och betalt sina skulder ger betydligt mindre intäkter än den kostar att administrera. Men det ligger väl helt i Monas linje att försöka få över privatekonomierna till att handla på kredit, gärna andras kreditkort, hon har ju en viss vana inom det området. Mona! Sverige behöver bli konkurrenskraftiga och få företag och kapital att stanna kvar i Sverige. Utan företag kan du ta ut 100% i skatt och nettot kommer att bli mindre ändå – sorgligt att personer med så dåligt omdöme får så stor plats i debatten…

Detta händer idag fredag den 27:e mars 2009.

RAPPORTER PÅ AKTIETORGET:
– Safe at Sea

STÄMMOR:
– ALK-Abello, Eurovip (extra), Önskefoto

BÖRS ÖVRIGT:
– Rederi: rater vecka 13

ÖVRIGA BOLAGSHÄNDELSER:
– SBC: första dag för handel exklusive teckningsrätt i nyemission
– SEB: teckningsperiod nyemission avslutas

EXKLUSIVE UTDELNING:
– Castellum (3:15 kr), Connecta (4:06 kr), Hufvudstaden (1:90 kr), Tietoenator (0:50 EUR)

STATISTIK:
– Japan: KPI februari kl 0.30
– Japan: detaljhandel februari kl 0.30
– Tyskland: importpriser januari kl 8.00
– Frankrike: BNP (def) 4 kv kl 8.45
– SCB: detaljhandel februari kl 9.30
– ESV: statbudgetens månadsutfall februari kl 10.00
– Storbritannien: BNP (def) 4 kv kl 10.30
– EMU: industriorder januari kl 11.00
– USA: privatinkomster och privatkonsumtion februari kl 13.30
– USA: Michigan-index (def) mars kl 15.00

CENTRALBANKER:
– Riksbanken: Barbro Wickman-Parak håller talet ”Vad förmår penningpolitiken?” kl 10.00

MAKRO ÖVRIGT:
– Ekonomi: Industrins ekonomiska råd presenterar rapporten ”Finanskrisens effekt på svensk industri” kl 11.00

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar