För tidigt att blåsa faran över

NEW YORK: RÖTT AVSLUT, YEXT RUSAR I BÖRSINTRO, S&P 500 -0,5%

STOCKHOLM (Direkt) De amerikanska börserna stängde lägre på torsdagen efter att geopolitiska spänningarna ökat ytterligare. Detta sedan Pentagon meddelat att USA bombat i Afghanistan.

Dow Jones avslutade torsdagen 0,7 procent lägre vid nivån 20.435. Nasdaq hade samtidigt backat med 0,5 procent till 5.835 och S&P 500 var likaså ned 0,5 procent vid nivån 2.329.

Syftet med den amerikanska bomben, som släpptes i östra Afghanistan, var att träffa IS-styrkor och de tunnlar som används av terroristerna. Bomben med smeknamnet ”mother of all bombs”, modern av bomber, anses vara den kraftigaste icke-kärnkraftsbomben som finns. Enligt CNBC har bomben inte använts i strid tidigare.

På börserna tyngde finansrelaterat, trots att sektorn visat uppgångar tidigare under dagen då tre storbanker lämnat ifrån sig sina kvartalsrapporter.

JP Morgan Chase och Citigroup rapporterade båda starkare resultat än väntat, tack vare hög aktivitet inom Investment Banking och Trading. Inledningsvis lyfte de båda aktierna, men de föll tillbaka under eftermiddagen för att stänga omkring en procent lägre.

Även Wells Fargo öppnade sina böcker för kvartalet, men banken lyckades inte tillfredställa marknaden. I rapporten framgick att Wells Fargos bostadsutlåning var omkring 20 procent lägre än under motsvarande period i fjol. Vidare tyngde extrakostnader kopplade till bankens användning av en lång rad oetiska försäljningsmetoder resultatet. Aktien stängde 3,3 procent lägre.

Sektorkollegorna Goldman Sachs och Bank of America Merrill Lynch tyngdes också.

Bortom bankerna märktes nedgångar inom energisektorn. Oljejättarna Chevron och Exxon Mobil sjönk med 2,6 respektive 1,5 procent.

För Yext blev det en betydligt mer positiv utveckling. Den molnbaserade söktekniktjänsten välkomnades till New York-börsen på torsdagen och stängde nästan 22 procent högre jämfört med teckningskursen.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var oförändrad vid 2,24 procent.


Stockholmsbörsen: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste candlesticksformation som vi ska fästa vikt vid är den turtle soup som effektuerades i torsdags och så länge den inte elimineras med en signifikant formation för nedgång navigerar vi vidare uppåt. Om det sedan visar sig att nästa signifikanta topp blir lägre än 1591 och vi dessutom därefter bjuds på en punktering av 1540 är det en kortsiktig sentimentsförsvagning. Fram till dess att någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi dock vara beredda på tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes något trevande men under onsdagen nåddes taket i den fallande kortsiktiga kanalen men veckans uppgång reducerades till 0,2 procent. Årets uppgång skrivs nu till 3,7 procent.

Fram till och med mars månads avslut har vi bjudits på nio månaders uppgång utan en enda röd månadsstapel vilket jag inte i mina grafer kan se hos OMXS30 tidigare vid något tillfälle. April månad noteras än så länge lägre än mars månads stängning men samtidigt noteras en tydlig svans på nedsidan. I dagsgrafen har vi sedan slutet av mars noterat två lägre toppar och så länge inte någon av dem tas ut har alltså sannolikheten för en ny lägre lågpunkt än 1540 ökat.

Volymen den senaste veckan har av naturliga skäl (påskvecka) noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller nu på att testa av tremånaderssnittet. Senast nivån punkterades utan att snabbt återtas var i slutet av december förra året.


Nyhetsbyrån Direkt:

RAPPORTER

ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– Johnson&Johnson (kl 12.40), Bank of America (kl 12.45), Goldman Sachs (kl 13.30), IBM (kl 22.00), L´Oreal (operativ uppdatering för första kvartalet, efter Parisbörsens stängning)

STÄMMOR
– Goldx International, Mangold, New Equity Venture, Nordic Mines (extra), Stillfront (extra), Tourn

BÖRSSTATISTIK
* H&M: presenterar försäljningssiffror för mars kl 8.00
– Swedol: presenterar försäljningssiffror för mars kl 8.30
– Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft
– Melker Schörling: presenterar substansvärde
– Svolder: presenterar substansvärde

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM
– Absolicon: anmälningstid i nyemission avslutas

MAKROSTATISTIK
– USA: TRE veckostatistik kl 13.45
* USA: bostadsbyggande mars kl 14.30
– USA: Redbook veckostatistik kl 14.55
* USA: industriproduktion kl 15.15
– USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

POLITIK
– Regeringen: presenterar vårbudgeten kl 8.00
– Regeringen: presskonferens med finansminister Magdalena Andersson kl 9.00
– Riksdagen: debatt om vårbudgeten kl 12.00

MAKRO ÖVRIGT
– Svensk Handel: handelsbarometer kl 6.00
– IMF: konjunkturprognos, World Economic Outlook kl 15.00


USA-börsen: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har präglats av allt mindre rörelser och indexet fångas fortfarande av en tradingrange med begränsningarna 2400 och 2320. Så länge inte någon av dessa nivåer punkteras eller tas ut kan vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser. Den senaste signifikanta lågpunkten är 2320 och så länge dessa bottnar blir högre och högre är jag positivt inställd både på kort- och lång sikt. Den senaste mest signifikanta candlesticksformation är onsdagens bearish engulfing och så länge inte den ersätts av en positiv navigerar vi ner mot den nedre begränsningen av tradingrangen.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av taket i den kortsiktigt fallande kanalen och avslutades kring veckolägsta. Totalt backade den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att uppgången hittills i år reducerats till 4,0 procent.

I månadsgrafen noteras de senaste månaderna som en bearish evening star-formation och i veckografen noteras de två senaste veckorna med negativa förtecken. I dagsgrafen har varje dag sedan förra onsdagens negativa engulfing stängt under både EMA-8 och MA-20. Nu närmar sig den nedre begränsningen av tradingrangen vid 2320 och det ska bli spännande att se om köparna finns kvar för att suga upp säljtrycket kring nivån. Precis som det brukar vara vid slutet avv rekyler flaggas nu allt fler varningssignaler upp och nu återstår att se om det utvecklas till bra köpläge eller ett tilltagande säljtryck.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet men volymbalansen har blivit allt mer negativ. För första gången sedan i början av september har tremånaderssnittet och senaste signifikanta lågpunkt punkterats. Fortsätter detta är risken stor för att en djupare rekyl behövs för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att inleda nästa positiva ben i den mer långsiktiga trenden.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar