Följ trenden / klimatet

Vad är det absolut viktigaste för kursutvecklingen i en aktie? Vad är det som bestämmer hur en aktie skall gå?

När jag på de kurser jag håller ställer dessa frågor brukar jag få en massa förslag om direktavkastning, P/E-tal, företagsledningen osv.

Det allra viktigaste är trenden, eller klimatet som jag hellre väljer att kalla det. Trenden kallar jag den trend aktien eller instrumentet vi skall trada har, men klimatet det är den lite längre trenden som det vi väljer att använda som indikator för om börsen totalt är på väg uppåt eller nedåt. Vid en en böruppgång följer i snitt sju av tio aktier det klimat som OMXS30 har. Med andra ord, definierar vi klimatet rätt och bara gör affärer i samma riktning som klimatet har vi 70% chans att träffa rätt.

Om det är så enkelt, varför gör inte alla så då?
Den frågan skall ni istället ställa till de som väljer att göra affärer i aktier som inte följer klimatet. Problemet är i så fall att definiera vilken riktning klimatet har och det är den svåra biten. Detta kan dock ske på många olika sätt, ett är att med ett glidande medelvärde som är längre (mäter över fler perioder, exvis MA20) än de vi använder på de instrument vi väljer att trada bygger in en viss tröghet. Bestämmer vi oss då för att bara titta på aktier för uppgång när kursstaplarna ligger över det glidande medelvärdet och bara blanka när kursstaplarna ligger under det glidande medelvärdet har vi kommit en bra bit. När kursstaplarna ligger på eller rör vid det glidande medelvärdet gör vi inga affärer alls.

klimat-1-omxs30real1
Definitioner av trender:

Uppåtgående trend: Trenden anses vara uppåtriktad om både toppar och bottnar är stigande.  Man förbinder de lokala bottnarna (kallas pivoter) med en linje. Skulle det komma en botten som är något lägre ändrar man riktningen på trendlinjen. Det är inte tillåtet att flytta linjen uppåt så att den blir brantare, bara nedåt så att trenden avtar.

Nedåtgående trend: Trenden anses vara nedåtriktad om aktien bildar lägre toppar och bottnar. Det är bara tillåtet att ändra en trendlinje i en nedåtgående trend uppåt, så att den blir flackare, inte brantare.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar