Energiöverenskommelse – i så fall på (V)åra (V)illkor

Ja det verkar så, i DN läser jag idag att vänsterblocket skall bjuda in alliansen efter en eventuell valseger (kanske inte så bra att vara självsäker längre) nästa år. Förhoppningen är (som man säger) att nå ett hållbart och långsiktigt alternativ. Ett av de största problemen vi kommer att brottas med de närmaste åren är den ofrånkomligt stigande arbetslösheten, som i sin tur bara kan hanteras om Sverige har förutsättningar att konkurrera på ungefär samma villkor som andra länder.

Vänsterblocket anklagar nu ”helt oväntat” alliansen för svek när de avbröt samtalen om energifrågan för några veckor sedan. Enligt den utredning som Energimyndigheten tagit fram och som de tre vänsterpartierna hänvisar till kommer Sverige att vara nettoexportör av el 2030. Produktionsökningen kommer att ske genom bla vindkraft säger Maria Wetterstrand. Snacka om att vrida och vända på statistik och siffror. I Energimyndighetens utredning slås fast att produktionen kommer att öka från 150 TWh till ungefär 175 TWh och att hushållningen kommer att minska elkonsumtionen. Idag ger den totalt installerade vindkraftsparken enligt Energimyndigheten och Elforsk runt 1,5TWh som maximalt kan bli runt 7 TWh (om vi bygger ut maximalt). Det innebär att vindkraften med en maximal utbyggnad och det innebär att landskapet kommer att domineras av dessa gigantiska propellrar, ändå inte kommer att stå för mer än 4% av Sveriges totala produktion. Det är viktigt att påpeka att dessa 4% kommer att kosta över 20% av den totala (produktions-, drifts- och subventionerade elkostnader).

Den ”breda” överenskommelse som vänsterblocket säger sig vara ute efter, innebär enligt samma trojka att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft skall användas och kommer att behövas för att få det överskott på el som gör att Sverige kan bli en exportör av el i den omfattningen som önskas. På fullt allvar börjar jag undra om Maria, Peter, Mona och Kommunistlasse hade godkänt i matematik??!?!?? För varje kWh vindkraft som produceras subventioneras det via elcertifikat, utan dessa hade elen från havsbaserade vindkraftverk varit 3-4 gånger dyrare för konsumenten än el från ex.vis gamla utslitna kärnkraftverk. Hur i h-e skall vi kunna bygga en energipolitik på att exportera el som är dyrare för de importerade länderna än vad det är från andra länder – välkommen in i verkligheten – vakna upp från den flummiga, verklighetsfrånvarande världsbild ni har!

I det totala och möjliga elöverskott Sverige kan ha enligt Energimyndigheten som Maria/Mona-trojkan gärna hänvisar till när det gäller överskottet av El 2030 visar det att kärnkraft+vattenkraft kommer att stå för 140 av de totalt 170TWh som produceras. I artikeln i DN säger Maria Wetterstrand vidare att genom avvecklandet av kärnkraften och utbyggnad av vindkraften (som inte går mer än upp till 7TWh enligt samma myndighet) skall Sverige bli en exportör av förnyelsebar elenergi. För att lösa prissättning vill Maria Wetterstrand se ökad konkurrens på elmarknaden?!?!? Hon måste se ut som en ödla i munnen, med delad eller två tungor. Om avregleringen och elcertifikaten tas bort finns det ingen som skulle producera el med vindkraftverk. Vem i hela världen skulle kunna producera och köpa el om den var dubbelt så dyr.

Som de fyra partiordförandena så bra sammanfattar läget: Det är dags att titta sakligt på energidebatten och lyfta fram alla kostnader och miljöaspekter, det är inte debatt för att nå samförstånd om man redan bestämt vilket håll motståndarna skall vika sig åt.

Läs gärna inläggen på nora4you, För Sverige i Framtiden och Metromulles blogg, roliga och intressanta skribenter som skriver fria från journalistiska bojor. Henrik Brors  skriver i DN att han tror det är ett steg framåt för vänsterblocket, men att det förmodligen blir alliansen som tjänar på att energipolitiken kommer i fokus nästa valrörelse.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar